Language Switcher

Danh mục thiết bị đào tạo các chương trình đào tạo năm 2021; khối ngành, nghề trình độ Trung cấp; hệ đào tạo chính quy.

 1. Ngành nghề: Lâm sinh; Trình độ: Trung cấp
 2. Ngành nghề: Văn Thư - Hành chính; Trình độ: Trung cấp
 3. Ngành nghề: Trồng trọt & BVTV; Trình độ: Trung cấp
 4. Ngành nghề:  Nghiệp vụ bán hàng; Trình độ: Trung cấp
 5. Ngành nghề: Pháp luật về quản lý hành chính công; Trình độ: Trung cấp
 6. Ngành nghề: Bảo vệ môi trường đô thị; Trình độ: Trung cấp
 7. Ngành nghề: Chăn nuôi thú y; Trình độ: Trung cấp
 8. Ngành nghề: Điện - Nước; Trình độ: Trung cấp
 9. Ngành nghề: Tin học ứng dụng; Trình độ: Trung cấp
 10. Ngành nghề: Kế toán doanh nghiệp; Trình độ: Trung cấp
 11. Ngành nghề: Hướng dẫn du lịch; Trình độ: Trung cấp
 12. Ngành nghề: Quản lý đất đai; Trình độ: Trung cấp
 13. Ngành nghề: Công tác xã hội; Trình độ: Trung cấp

Chi tiết trong file đính kèm.

 

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.