Language Switcher

THÔNG BÁO

Tình hình biến động cán bộ, viên chức tháng 5/2022

 

Thực hiện Quy trình Quản lý cán bộ, viên chức của phòng Tổ chức – Hành chính;

Nhà trường thông báo tổng hợp số lượng cán bộ, viên chức và tăng, giảm tháng 5/2022 (tính đến ngày 31/5/2022) như sau:

Tổng số CBVC toàn trường là 255 người.

  1. Về số lượng:

STT

Diện làm việc

Số lượng

Ghi chú

Tính đến 30/4/2022

Tính đến 31/5/2022

1

Số người làm việc hưởng lương từ NSNN

251

248

Giảm 03

2

Số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp

07

07

 

  1. Về trình độ:

STT

Trình độ

Số lượng

Ghi chú

Tính đến 30/4/2022

Tính đến 31/5/2022

1

Tiến sĩ

03

03

 

2

Thạc sĩ

182

179

Giảm 03

3

Đại học

59

59

 

4

Cao đẳng

01

01

 

5

Trình độ khác

13

13

 

III. Về mã ngạch:

STT

Mã ngạch

Số lượng

Ghi chú

Tính đến 30/4/2022

Tính đến 31/5/2022

1

V.07.01.02

14

14

 

2

01.003

03

03

 

3

V.08.05.13

01

01

 

4

V.08.03.07

02

02

 

5

V.01.02.03

02

02

 

6

06.035

02

02

 

7

06.031

01

01

 

8

V.10.02.07

02

02

 

9

V.10.02.06

02

02

 

10

V.09.02.03

150

147

Giảm 03

11

V.07.08.22

67

67

 

12

06.032

01

01

 

13

V.05.02.07

01

01

 

14

V.05.02.08

03

03

 

15

Còn lại

07

07

 

Xin trân trọng thông báo./.

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.