Language Switcher

Up

Đánh Giá Năng Lực Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài - Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài, kỳ thi ngày 23 -24/8/2023

5.quyet dinh thanh lap hoi dong thi danh gia nang luc tieng viet
6.quyet dinh thanh lap to thu ky thi danh gia nang luc tieng viet theo khung nang luc tieng viet
7.Quyet dinh thanh lap ban de thi danh gia nang luc tieng viet
8. thong bao cac thi sinh du dieu kien du thi
9.quyet dinh thanh lap ban coi thi danh gia nang luc tieng viet (1)
10.quyet dinh thanh lap ban cham thi danh gia nang luc tieng viet
Ke hoach to chuc thi danh gia nang luc tieng viet
1.thong-bao-to-chuc-thi-danh-gia-nang-luc-tieng-viet
3.bao cao cuc qlcl to chuc thi danh gia nang luc tieng viet ky thi ngay 23 24.8.2023
Kết quả điểm thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt cho Lưu học sinh Lào K21 Trường Cao đẳng Sơn La, Kỳ thi ngày 23, 24/8/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc Công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Kỳ thi ngày 15, 16/8/2023 và Kỳ thi ngày 23, 24/8/2023 tại Trường Cao đẳng Sơn La
 
 
Powered by Phoca Download

 

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.