Language Switcher

Up

Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài, kỳ thi ngày 15-16/8/2023

Thông báo Tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài, Kỳ thi ngày 15, 16/8/2023
Quyet dinh thanh lap hoi dong thi danh gia nang luc tieng viet
Quyet dinh thanh lap to thu ky thi danh gia nang luc tieng viet theo khung nang luc tieng viet
Thong bao cac thi sinh du dieu kien du thi
9.Quyet dinh thanh lap ban coi thi danh gia nang luc tieng viet
Quyet dinh thanh lap ban cham thi danh gia nang luc tieng viet
Quyet dinh thanh lap ban de thi danh gia nang luc tieng viet
Kế hoach to chuc thi danh gia nang luc tieng viet
Bao cao cuc qlcl to chuc thi danh gia nang luc tieng viet ky thi ngay 15 16.8.2023
Kết quả điểm thi
Thông báo Kết quả điểm thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt cho Lưu học viên K11 Trường Cao đẳng Sơn La và Lưu học sinh Trường Đại học Tây Bắc, Kỳ thi ngày 15, 16/8/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc Công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Kỳ thi ngày 15, 16/8/2023 và Kỳ thi ngày 23, 24/8/2023 tại Trường Cao đẳng Sơn La
 
 
Powered by Phoca Download

 

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.