Language Switcher

Up

Đánh Giá Năng Lực Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài

Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài
Cấu trúc đề thi và bảng quy đổi điểm sang các bậc năng lực
Mẫu đề thi_ Kỹ năng Nghe
Mẫu đề thi_ Kỹ năng Nói
Mẫu đề thi_ Kỹ năng Đọc
Mẫu đề thi_ Kỹ năng Viết
Công văn cho phép SD bộ ngân hàng câu hỏi thi ĐGNLTV
Ban hành Quy định quản lý, sử dụng ngân hàng câu hỏi thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài của Trường Cao đẳng Sơn La
Ban hành Quy trình tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài
Đề Án đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt
Công văn cho phép triển khai đề án
 
 
Powered by Phoca Download

 

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.