KẾ HOẠCH TỔNG THỂ CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM 2018

- Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

- Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đạo tạo giáo viên hệ chính quy; Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Quyết định 525/QĐ-CĐSL ngày 15/09/2017 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường;

- Căn cứ Quyết định 101/QĐ-CĐSL ngày 13/03/2018 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh hệ chính quy năm 2018;

Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng Kế hoạch tổng thể về công tác tuyển sinh năm 2018 như sau:

 1. A.Mục đích, yêu cầu
 2. I.Mục đích
 3. II.Yêu cầu
  1. B.NỘI DUNG KẾ HOẠCH
   1. I.Chỉ tiêu tuyển sinh tổng quát
   2. II.Các ngành, nghề đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh 2018 từng ngành, nghề
   3. 1.Trình độ Cao đẳng

Kế hoạch tuyển sinh năm 2018 được xây dựng nhằm giúp cho Hội đồng tuyển sinh và lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm, khoa, bộ môn thực hiện thống nhất những nội dung cơ bản của công tác tuyển sinh năm 2018, trên cơ sở đó từng thành viên HĐTS và các phòng, ban, trung tâm, khoa, bộ môn tổ chức chỉ đạo hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, kế hoạch được gửi đến cơ quan chủ quản nhà trường để báo cáo và xin chỉ đạo thực hiện; thông báo rộng rãi đến CBVC để đóng góp bổ sung, giám sát trong quá trình thực hiện để đảm bảo cho kỳ tuyển sinh năm 2018 diễn ra nghiêm túc, an toàn, hiệu quả, đúng kế hoạch, đúng quy chế.

Phân công cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cán bộ thực hiện các nội dung của công tác tuyển sinh; thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển sinh hiện hành của các Bộ chủ quản, xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm quy chế tuyển sinh, không hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; đảm bảo công tác tuyển sinh năm 2018 đạt được hiệu quả cao nhất.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy năm 2018 của trường Cao đẳng Sơn La: 1311

Trong đó:            - Trình độ Cao đẳng: 821

                             - Trình độ trung cấp: 490

                             - Trình độ khác (Đào tạo Tiếng Việt cho Lưu học sinh Lào, Dạy nghề cho lao động nông thôn và các hình thức Bồi dưỡng khác): Theo QĐ giao chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân Tỉnh và các hợp đồng đào tạo theo nhu cầu người học; ước chỉ tiêu đào tạo Tiếng Việt: 300

Tổng chỉ tiêu: 771, như sau:

TT

Ngành, nghề tuyển sinh

Mã ngành, nghề

Chỉ tiêu

Ghi chú

          1         

Công nghệ thông tin

6480201

35

Tổ hợp môn xét tuyển: Toán học, Vật lý, Hóa học

          2         

Công nghệ kỹ thuật môi trường

6510421

35

          3         

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

6510303

35

          4         

Kế toán doanh nghiệp

6340302

35

          5         

Tài chính ngân hàng

6340202

30

          6         

Khuyến nông

6620121

35

Tổ hợp môn xét tuyển: Toán học, Vật lý, Hóa học hoặc Toán học, Hóa học, Sinh học

          7         

Lâm nghiệp

6620201

35

          8         

Quản lý đất đai

6850102

35

          9         

Quản lý tài nguyên rừng

6620207

35

        10       

Chăn nuôi

6620119

35

        11       

Khoa học cây trồng

6620109

35

        12       

Công tác xã hội

6760101

40

Tổ hợp môn xét tuyển: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

        13       

Quản trị văn phòng

6340403

35

        14       

Văn thư hành chính

6320301

36

        15       

Quản lý văn hóa

6340436

35

        16       

Hướng dẫn du lịch

6810103

30

        17       

Khoa học thư viện

6320206

35

        18       

Giáo dục Mầm non

51140201

75

Tổ hợp môn xét tuyển: Toán học, Ngữ văn, Năng khiếu

        19       

Giáo dục Tiểu học

51140202

105

Tổ hợp môn xét tuyển: Toán học, Vật lý, Hóa học hoặc Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

*        Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

Phương thức tuyển sinh:

+ Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT hoặc bổ túc THPT

+ Môn sơ tuyển Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non: Hát, Kể chuyện và Đọc diễn cảm.

+ Người học có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sơn La được hưởng tiền hỗ trợ học tập của tỉnh.

*        Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 01/04/2018

*        Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên, trường Cao đẳng Sơn La.


*        Thời gian xét tuyển:

+ Đợt 1: ngày 24/08/2018

+ Đợt 2: ngày 14/09/2018

+ Đợt 3: ngày 05/10/2018

+ Đợt 4: ngày 26/10/2018

*        Lịch sơ tuyển năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non: ngày 20/08/2018 làm thủ tục, ngày 21/08/2018 tổ chức thi sơ tuyển

 1. 2.Trình độ Trung cấp

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 490, như sau:

TT

Ngành, nghề tuyển sinh

Mã ngành, nghề

Chỉ tiêu

Ghi chú

          1         

Quản lý đất đai

5850102

35

Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

Phương thức tuyển sinh:

- Tốt nghiệp THCS và tương đương trở lên

- Xét tuyển dựa trên điểm xếp hạng năm cuối cấp của từng thí sinh đến khi đủ chỉ tiêu theo công thức

ĐXH = ĐTBC (năm cuối cấp) + ĐUTKV + ĐUTĐT.

          2         

Quản lý tài nguyên rừng

5620207

35

          3         

Công tác xã hội

5760101

35

          4         

Văn thư hành chính

5320301

35

          5         

Hướng dẫn du lịch

5810103

35

          6         

Hành chính văn phòng

5320305

35

          7         

Pháp luật

5380101

35

          8         

Kế toán doanh nghiệp

5340302

35

          9         

Chăn nuôi - Thú y

5620120

35

        10       

Lâm sinh

5620202

35

        11       

Trồng trọt

5620110

35

        12       

Kế toán hành chính sự nghiệp

5340307

35

        13       

Thư viện - Thiết bị trường học

5320207

35

        14       

Tin học ứng dụng

5480205

35

*        Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày Từ 01/04/2018

- Thời gian xét tuyển:

+ Đợt 1: ngày 24/08/2018

+ Đợt 2: ngày 14/09/2018

+ Đợt 3: ngày 05/10/2018

+ Đợt 4: ngày 26/10/2018

 1. C.TIẾN ĐỘ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

TT

Nội dung công tác

Thời gian thực hiện

Đơn vị/cá nhân thực hiện

1

Xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018, đăng ký với đơn vị chủ quản

Tháng 01/2018

Phòng Đào tạo, KH-TC

2

Xây dựng các văn bản phục vụ tuyển sinh 2018 theo Quy định của Bộ chủ quản; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về công tác tuyển sinh 2018 (qua các phương tiện thông tin đại chúng tới các địa phương, trường học)

Tháng 03-04/2018

Phòng Đào tạo, CTHSSV, KH-TC, TH-HC, và các đơn vị có liên quan

3

Thành lập hội đồng tuyển sinh, các Ban phục vụ HĐTS

Tháng 03/2018

Hiệu trưởng, P.ĐT

4

Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

Từ 01/04/2018

Ban TK HĐTS

5

Dự kiến văn phòng phẩm phục vụ xét tuyển và thi năng khiếu

Tháng 07/2018

Ban TK, phòng KH-TC, TH – HC

6

Thành lập ban sơ tuyển năng khiếu

Tháng 08/2018

Ban thư ký HĐTS, Chủ tịch HĐTS

7

Xét tuyển đợt 1 các hệ, công bố trúng tuyển

24/08/2018

HĐTS, Ban thư ký HĐTS

8

Xét tuyển đợt 2 các hệ, công bố trúng tuyển

14/09/2018

HĐTS, Ban thư ký HĐTS

9

Xét tuyển đợt 3 các hệ, công bố trúng tuyển

05/10/2018

HĐTS, Ban thư ký HĐTS

10

Xét tuyển đợt 4 các hệ, công bố trúng tuyển

26/10/2018

HĐTS, Ban thư ký HĐTS

11

Nhập học hệ Cao đẳng

Từ 05 đến 11/09/2018

Ban tiếp sinh

12

Nhập học hệ Trung cấp

Từ 18 đến 24/09/2018

Ban tiếp sinh

13

Kiểm tra kết quả nhập học, báo cáo kết quả kiểm tra

15/12/2018

Đơn vị được Hiệu trưởng phân công

14

Báo cáo công tác tuyển sinh

31/12/2018

Phòng Đào tạo

Trên đây là Kế hoạch tổng thể tuyển sinh năm 2018 của Trường Cao đẳng Sơn La, nhà trường kính mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ của các Ban, Ngành, Cơ quan để công tác tuyển sinh năm 2018 được thực hiện đúng quy chế, an toàn và đạt hiệu quả cao./.

 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok