Language Switcher

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19; Quyết định số 4800/-BYT ngày 12/10/2021 về việc ban hành hướng dẫn tạm thời chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ

Để bảo đảm mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng người dân trên hết, trước hết trong điều kiện Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Căn cứ tình hình dịch COVID-19 hiện nay trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, cụ thể.

 

Attachments:
Download this file (249-khub.pdf)249-khub.pdf[ ]14859 kB

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.