Language Switcher

Trường Cao đẳng Sơn La ban hành Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển và công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ trung cấp đợt 6 và cao đẳng đợt 2 năm 2021

Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-CĐSL ngày 26/10/2020 của Trường Cao đẳng Sơn La về Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sơn La (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-CĐSL ngày 20/8/2021 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp tại Trường Cao đẳng Sơn La;

Căn cứ Biên bản số 86/BB-HĐTS ngày 28/9/2021 của Hội đồng Tuyển sinh năm 2021 (đợt 7);

Xét đề nghị của Trưởng Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sơn La.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xác định và công bố điểm trúng tuyển 03 ngành/nghề trình độ cao đẳng đợt 2 và 10 ngành/nghề trình độ trung cấp đợt 6 năm 2021, cụ thể như sau:

TT

Tên ngành, nghề

Mã ngành/nghề

Tổ hợp môn

Điểm trúng tuyển

I

Cao đẳng

 

 

 

1

Công nghệ thông tin

6480201

Toán, Lý, Hóa

16,4

2

Chăn nuôi – Thú y

6620120

Toán, Hóa, Sinh

16,4

3

Công nghệ KTĐ-ĐT

6510303

Toán, Lý, Hóa

16,4

II

Trung Cấp

 

 

 

1

Nghiệp vụ bán hàng

5340119

Toán, Lý, Hóa

16,9

2

Kế toán doanh  nghiệp

5340302

Toán, Lý, Hóa

16,9

3

Chăn nuôi – Thú y

5620120

Toán, Hóa, Sinh

16,9

4

Trồng trọt và bảo vệ thực vật

5620111

Toán, Hóa, Sinh

16,9

5

Bảo vệ môi trường đô thị

5850104

Toán, Hóa, Sinh

16,9

6

Lâm sinh

5620202

Toán, Hóa, Sinh

16,9

7

Văn thư hành chính

5320301

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

16,9

8

Pháp luật về QLHC công

5380102

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

16,9

9

Công tác xã hội

5760101

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

16,9

10

Hướng dẫn du lịch

5810103

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

16,9

Điều 2. Công nhận danh sách 27 thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng đợt 2 và trung cấp đợt 6 năm 2021 (Có danh sách kèm theo) vào học các ngành/nghề tại Trường Cao đẳng Sơn La trình độ cao đẳng là 07 thí sinh: Công nghệ thông tin (02 thí sinh); Chăn nuôi - Thú y (03 thí sinh); Công nghệ kỹ thuật  Điện – Điện tử (02 thí sinh) và trình độ trung cấp là 20 thí sinh:  Nghiệp vụ bán hàng (03 thí sinh); Kế toán doanh nghiệp (01 thí sinh); Chăn nuôi - Thú y (06 thí sinh); Trồng trọt và bảo vệ thực vật (01 thí sinh); Bảo vệ môi trường đô thị (01 thí sinh); Lâm sinh (03 thí sinh); Văn thư hành chính (01 thí sinh); Pháp luật về QLHC công (01 thí sinh); Công tác xã hội (01 thí sinh); Hướng dẫn du lịch (02 thí sinh).

Điều 3. Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm công bố điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển, hoàn thiện Giấy báo trúng tuyển cho thí sinh, phối hợp với các phòng, khoa chuẩn bị tốt việc tiếp sinh.

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Phòng Đào tạo có trách nhiệm tiếp sinh, sắp xếp lớp học, tổ chức đào tạo theo đúng chương trình, kế hoạch của nhà trường và các quy chế, quy định hiện hành.

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng các Phòng, Khoa có liên quan, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Hướng nghiệp và Giới thiệu việc làm và những thí sinh có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Attachments:
Download this file (663.pdf)663.pdf[ ]475 kB
Download this file (danh-sach-trung-tuyen-tc-dot-6-cd-dot-2.xls)danh-sach-trung-tuyen-tc-dot-6-cd-dot-2.xls[ ]71 kB

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.