Language Switcher

Trường cao đẳng Sơn La thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng Giáo dục Mầm non đợt 6 năm học 2021 - 2022.

                                      

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG GIÁO DỤC MẦM NON ĐỢT 6  NĂM HỌC 2021 - 2022
 (XÉT ĐIỂM KỲ THI QUỐC GIA)
(Kèm theo Quyết định số 624/QĐ-HĐTS  ngày 15/9/2021 của Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sơn La )
                           
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc VH Ngành Điểm xét tuyển  Mức điểm trúng tuyển Địa chỉ 
Bản  Huyện Tỉnh
1 Cà Thị Ngọc Diệp 12/1/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.5    21.00 Bản Nưa Chiềng La Thuận Châu Sơn La
2 Tòng Thị Thùy Linh 11/7/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 23.0    21.00 Bản Bon Sốp Cộp Sốp Cộp Sơn La
3 Giàng Thị Công 6/22/2003 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 22.3    21.00 Bản Keo Đồn Chiềng On Yên Châu Sơn La
4 Lò Thị Chi 6/15/2003 Nữ Thái 12/12 Giáo dục Mầm Non 21.7    21.00 Bản Lọng Cạo Chiềng La Thuận Châu Sơn La
5 Phá Thị Lan 9/4/2003 Nữ Mông 12/12 Giáo dục Mầm Non 21.0    21.00 Bản Thẳm Xét Co Tòng Thuận Châu Sơn La
                           
  Danh sách có 05 thí sinh                
                       

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.