Báo cáo tình hình sinh viên có việc làm tốt nghiệp năm 2018

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và xã hội; Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, trường Cao đẳng Sơn La đã tiến hành gửi phiếu điều tra khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018. Kết quả có 306 phiếu phản hồi từ phía sinh viên trong đó có 182 sinh viên đã có việc làm (đạt tỉ lệ 59,48%). Đây là kết quả khá cao sau 6 tháng sinh viên tốt nghiệp.

Cụ thể về tình hình sinh viên tốt nghiệp xem chi tiết tại bảng đính kèm.

 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok