Language Switcher

Up

Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt, đợt thi ngày 12, 13/1/2013

Danh sách cấp chứng chỉ Tiếng Việt
KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT THEO KHUNG NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT
QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp chứng chỉ năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt cho Lưu học sinh Trường Cao đẳng Sơn La và Lưu học viên Trường Đại học Tây Bắc, Đợt thi ngày 12, 13/01/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc Công nhận kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt cho Lưu học sinh Trường Cao đẳng Sơn La và Lưu học viên Trường Đại học Tây Bắc, Đợt thi ngày 12, 13/01/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Coi thi thuộc Hội đồng thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt cho Lƣu học sinh Trƣờng Cao đẳng Sơn La, Đợt thi ngày 12, 13/01/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Phúc khảo thuộc Hội đồng thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt cho Lưu học sinh Trường Cao đẳng Sơn La, Đợt thi ngày 12, 13/01/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc cử cán bộ coi, giám sát phòng chờ kỹ năng nói thuộc Hội đồng thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt cho Lưu học sinh Trường Cao đẳng Sơn La, đợt thi ngày 12, 13/01/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ Thƣ ký thuộc Hội đồng thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt cho Lƣu học sinh Trƣờng Cao đẳng Sơn La, Đợt thi ngày 12, 13/01/2023
Quyết định thành lập ban chấm thi
 
 
Powered by Phoca Download

 

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.