Thông báo tuyển sinh lớp Đại học Kỹ thuật điện

THÔNG BÁO

Tuyển sinh lớp Đại học hệ vừa làm vừa học ngành Kỹ thuật điện

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân

Căn cứ Công văn số 830/UBND-KGVX ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc cho phép Trường Cao đẳng Sơn La liên kết đào tạo hệ vừa làm vừa học.

Căn cứ Công văn số 66/CV-ĐHBK-ĐTLT ngày 05/3/2020 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc đồng ký phối hợp liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng Sơn La.

Trường Cao đẳng Sơn La thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học:

1- Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện.

2- Chỉ tiêu: 60 học viên.

3- Đối tượng: Đã tốt nghiệp Cao đẳng (học liên thông), Đại học (học văn bằng 2).

4- Đơn vị chủ trì đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

5- Địa điểm học: Trường Cao đẳng Sơn La.

6- Thời gian đào tạo: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7- Hồ sơ: Nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 15/4/2020.

Mọi chi tiết xin liên hệ:Tổ tuyển sinh, Trường Cao đẳng Sơn La.

- Địa chỉ: Tổ 2 - Phường Chiềng Sinh - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

- Điện thoại: 02123.874.018

- Điện thoại di động: 0983.743.932 (Đ/c Nhậm), 0977.722.199 (Đ/c Thắng), 0987.198.919 (Đ/c Hương).

Trường Cao đẳng Sơn La trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có nhu cầu đào tạo biết, đăng ký./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Các đơn vị trong trường;

- Website nhà trường;

- Lưu TTS,ĐT, VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lưu Bình Khiêm

 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok