Kết quả “Hội thi “Cán bộ khuyến học giỏi tỉnh Sơn La, lần thứ III năm 2019’’

Thực hiện kế hoạch số 62 /KH – HKH ngày 10/7/2018 của Hội Khuyến học tỉnh Sơn La về việc “Tổ chức tổ chức Hội thi cán bộ khuyến học giỏi tỉnh Sơn La, lần thứ III năm 2019”. Hội Khuyến học Trường Cao đẳng Sơn La đã phát động hội thi đến toàn thể hội viên trong nhà trường, các hội viên đăng ký tham gia thi với tinh thần trách nhiệm cao, chuẩn bị kỹ lưỡng về nhận thức, kiến thức và kinh nghiệm thực tế để dự thi. Hội khuyến học trường cao đẳng Sơn La đã lựa chọn được 01 hội viên đại diện cho các hội viên của nhà trường tham gia Hội thi cán bộ khuyến học giỏi tỉnh Sơn La, lần thứ III năm 2019” diễn ra từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2019.

Tham gia Hội thi có 38 thí sinh, trong đó có 31 thí sinh thuộc khối huyện, thành phố; 05 thí sinh thuộc khối cơ quan nhà nước; 01 thí sinh là bộ đội biên phòng; 01 thí sinh là công an nhân dân.

Hội thi đã trao Danh hiệu cán bộ khuyến học giỏi cấp tỉnh cho 36 thí sinh. Hội Khuyến học Trường Cao đẳng Sơn La có cô giáo Lê Thị Thương – cán bộ Phòng Đào tạo tham gia Hội thi và đạt danh hiệu cán bộ khuyến học giỏi cấp tỉnh.

IMG-4553

IMG-4582

Cô giáo Lê Thị Thương tại Hội thi

Hội thi là một cuộc tuyên truyền nghiên cứu, học tập, trao đổi sâu rộng trong đội ngũ cán bộ khuyến học và đông đảo quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội khuyến học trong nhiệm vụ xây dựng cả nước trở thành một “Xã hội học tập”, về phương pháp xây dựng, tổ chức, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội khuyến học cấp cơ sở từ gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập trong thời kỳ đổi mới và hội nhập Quốc tế.

Tin bài: Lê Thị Thương – Phòng Đào tạo

 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok