Huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-TĐTV ngày 25/02/2020 của Trung đội tự vệ trường Cao đẳng Sơn La tổ chức huấn luyện chiến đấu tự vệ năm 2020, từ ngày 20/8/2020 đến ngày 25/8/2020, Ban chỉ huy quân sự thành phố Sơn La, Trung đội tự vệ trường Cao đẳng Sơn La đã tổ chức khai mạc và huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2020 cho các chiến sĩ tự vệ của nhà trường.

TV01

Cán bộ, chiến sĩ tự vệ được học tập, nghiên cứu, thảo luận các nội dung về: Chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng Việt Nam; nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương; thành thạo kỹ, chiến thuật chiến đấu…Các nội dung huấn luyện về binh khí, vũ khí như súng, mìn, thuốc nổ, lựu đạn, vũ khí tự tạo có chất nổ và không có chất nổ; hình dạng, kích thức, cách làm một số loại công sự chiến đấu, hầm bí mật, ngụy trang; huấn luyện bảo vệ mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn, chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị…

TV02

TV04

Sau khi học tập chính trị, các chiến sĩ tự vệ được huấn luyện quân sự theo các nội dung, đề mục như: Điều lệnh đội ngũ, huấn luyện kỹ thuật binh khí và quy tắc bắn súng Tiểu liên AK, ném lựu đạn xa trúng đích, nguyên lý chuyển động một số loại mìn, hiểu biết chung về một số loại thuốc nổ, một số phương tiện gây nổ, hiểu biết chung về vũ khí hóa học sinh học, làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn vũ khí, đạn trong chiến đấu…

Cuối đợt huấn luyện, các chiến sĩ được kiểm tra bắn đạn thật súng TLAK với hai nội dung: Bắn mục tiêu ẩn hiện ban ngày và bắn mục tiêu cố định ban ngày.

TV05

TV07

TV06

TV08

Qua đợt huấn luyện năm 2020, lực lượng tự vệ của nhà trường đã được bổ sung những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và kỹ năng quân sự, góp phần xây dựng lực lượng tự vệ ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Phúc Thịnh

 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok