THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô con Mitsubishi pajero 2003 biển kiểm soát 26B-0553

Căn cứ vào Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy đinh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao, điều chuyển, thanh lý xe ô tô phục vụ công tác đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 2003092/CTTĐG-VVI ngày 14/3/2020 của Công ty cổ phần thẩm định giá Việt Nam ;

Để đảm bảo tài sản đưa ra đấu giá theo đúng quy định của pháp luật, Trường Cao đẳng Sơn La thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô Mitsubishi pajero biển kiểm soát 26B -0553 với nội dung như sau.

1.Tên, địa chỉ của người có tài sản: Trường Cao đẳng Sơn La

Địa chị: Tổ 2 phường Chiềng Sinh – TP Sơn La, tỉnh Sơn La

2. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm;

- Tên tài sản: Xe ô tô Mitsubishi pajero biển kiểm soát 26B -0553

- Giá khởi điểm: 50.000.000 đồng ( Năm mươi triệu đồng chẵn)

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Có năng lực kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách do Bộ tư pháp công bố.

4. Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ tổ chức đấu giá : Từ ngày 24/4/2020 đến ngày 26/4/2020

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Sơn La, Phòng KH-TC

4. Thông tin liên hệ trường Cao đẳng Sơn La

Điện thoại/Fax: 02123.3874.298

Website: http://cdsonla.edu.vn/website/

Tệp đính kèm:
Download this file (tb70.pdf)tb70.pdf821 Kb
 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok