Tiến trình Đào tạo khối Cao đẳng ngoài sư phạm K54

Phòng Đào tạo đã biên tập Tiến trình đào tạo cho khối Cao đẳng ngoài sư phạm K54, trên cơ sở chương trình của các Khoa và kết luận của HĐ KHĐT nhà trường về xây dựng Chương trình đào tạo năm 2017 theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 
Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2017 - 2018

Trường Cao đẳng Sơn La đã ban hành Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2017-2018 (chi tiếttrong tệp tin đính kèm). Kính mời các Thầy cô, CBQL, các bạn quan tâm theo dõi.

Trân trọng cảm ơn!

 
Kế hoạch Cố vấn học tập năm học 2017 - 2018

Trường Cao đẳng Sơn La đã ban hành Kế hoạch Cố vấn học tập và lịch trình quản lý Cố vấn học tập năm học 2017-2018 (chi tiết trong tệp tin đính kèm). Kính mời các Thầy cô, CBQL, các bạn quan tâm theo dõi.

Trân trọng cảm ơn!

 
Thời khóa biểu năm học 2017-2018 khối CĐ chính quy

Phòng Đào tạo đã tổng hợp Thời khóa biểu các Khoa, lập Lịch thi cho năm học 2017-2018 đối với khối CĐ chính quy K52, K53 và K54. Đề nghị các GV, CBQL và SV theo dỗi thực hiện (trong tệp tin đính kèm).

 
Tiến trình Đào tạo khối Cao đẳng K53

Phòng Đào tạo đã biên tập Tiến trình đào tạo cho khối Cao đẳng K53, trên cơ sở chương trình của các Khoa và kết luận của HĐ KHĐT nhà trường về cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Chương trình đào tạo năm 2016. Đây là cơ sở để các Khoa Lập thời khóa biểu và phân công thực hiện Kế hoạch chuyên môn. Kính mời các Thầy cô, CBQL, các bạn quan tâm theo dõi (chi tiết trong tệp tin đính kèm).

Trân trọng cảm ơn!

 

 
Kế hoạch Cố vấn học tập năm học 2016 - 2017

Trường Cao đẳng Sơn La đã ban hành Kế hoạch Cố vấn học tập năm học 2016-2017 (chi tiếttrong tệp tin đính kèm). Kính mời các Thầy cô, CBQL, các bạn quan tâm theo dõi.

Trân trọng cảm ơn!

 
Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2016 - 2017

Trường Cao đẳng Sơn La đã ban hành Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2016-2017 (chi tiếttrong tệp tin đính kèm). Kính mời các Thầy cô, CBQL, các bạn quan tâm theo dõi.

Trân trọng cảm ơn!

 
Thời khóa biểu năm học 2016-2017 khối CĐ chính quy

Phòng Đào tạo đã tổng hợp Thời khóa biểu các Khoa, lập Lịch thi cho năm học 2016-2017 đối với khối CĐ chính quy K51, K52 và K53. Đề nghị các GV, CBQL và SV theo dỗi thực hiện (trong tệp tin đính kèm).

 


Trang 1 trong tổng số 34
free pokerfree poker

Đang trực tuyến

Hiện có 10 khách Trực tuyến

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter