Thực hiện Kế hoạch số 331/KH-CĐSL ngày 26/12/2019 về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp cơ sở năm học 2019 – 2020. Ngày 06/02/2020, Trường Cao đẳng Sơn La thực hiện kiểm tra 02 đề tài:

- Thử nghiệm trồng giống dâu tây Hana theo hướng sản xuất hữu cơ tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

- Xây dựng mô hình nuôi vỗ béo bò thịt theo hướng an toàn quy mô nông hộ trên địa bàn xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La năm 2019.

01. Đoàn kiểm tra đề tài "Thử nghiệm trồng giống dâu tây Hana…" có:

- Ông Nguyễn Đức Long – Phó Hiệu trưởng

- ÔngNguyễn Anh Tuấn – Giảng viên phòng Kế hoạch – Tài chính

- Bà Lê Thị Thương – Giảng viên phòng Đào tạo

* Nhóm thực hiện đề tài:

- Bà Triệu Thị Thịnh – Trưởng bộ môn Trồng Trọt bảo vệ thực vật và Khuyến nông, Chủ nhiệm đề tài.

- Bà Đỗ Thị Minh Hải – Trưởng khoa Nông nghiệp, Thành viên đề tài

- Bà Nguyễn Thị Vân – Giảng viên khoa Nông nghiệp, Thư ký đề tài.

Nhóm đề tài đã thực hiện được các nội dung:

Nội dung 1: Trồng được 02 mô hình dâu tây Hana ( 01 mô hình trồng theo tiêu chuẩn Vietgap, 01 mô hình trồng theo hướng hữu cơ)

Nội dung 2: Đánh giá khả năng sinh trưởng dâu tây Hana tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Nội dung 3: Đánh giá tình hình sâu bệnh hại trên giống dâu tây Hana tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Hình ảnh sản phẩm của đề tài "Thử nghiệm trồng giống dâu tây Hana theo hướng sản xuất hữu cơ tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La"

02. Đoàn kiểm tra đề tài "Xây dựng mô hình nuôi vỗ béo bò thịt…" có:

Ông Nguyễn Xuân Thắng – Phó Hiệu trưởng

Ông Lưu Hồng Biết – Phó trưởng Phòng Đào tạo;

* Nhóm thực hiện đề tài:

Ông Nguyễn Việt Thắng – Giảng viên khoa Nông nghiệp, Chủ nhiệm đề tài.

Ông Hoàng Văn Giáp – Giảng viên khoa Nông nghiệp, Thành viên đề tài

Ông Hoàng Văn Thiện – Trưởng bộ môn Chăn nuôi thú y – Thủy sản, Thư ký đề tài.

Nhóm đề tài đã thực hiện được các nội dung:

Nội dung 1: Đánh giá khả năng sinh trưởng, sinh sản, tình hình dịch bệnh trên đàn bò tại địa phương

Nội dung 2: Tập huấn cho 24 hộ chăn nuôi bò tại 02 bản (bản Mòng và bản Hộc)

Nội dung 3: Trồng được 02 mô hình cỏ chất lượng cao (01 mô hình trồng cỏ VA06; 01 mô hình trồng cỏ Mulato 2)

Hình ảnh đề tài "Xây dựng mô hình nuôi vỗ béo bò thịt theo hướng an toàn quy mô nông hộ trên địa bàn xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La"

Qua kết quả kiểm tra thấy được các nhóm thực hiện đề tài đã chủ động thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch, tiến độ đề cương được duyệt.

Tin bài: Lê Thị Thương – Phòng Đào tạo