Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020, ngày 10/01/2020, tại Hội trường 900, trường Cao đẳng Sơn La đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu và gần 300 cán bộ, viên chức thuộc các đơn vị phòng, khoa, trung tâm của Nhà trường.


Hội nghị đã thông qua 05 báo cáo, gồm có: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và chương trình công tác, hoạt động của thanh tra nhân dân năm 2020; báo cáo công khai tài chính năm 2019, dự toán kinh phí năm 2020; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2019, phương hướng tuyển sinh năm 2020;

Đồng chí Nguyễn Đức Long - Phó Hiệu trưởng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Để bổ sung, đề xuất ý kiến nhằm thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất trong năm 2020 của nhà trường, các tham luận đã được các đồng chí cán bộ chủ chốt đưa ra tại Hội nghị, điển hình là các ý kiến: Giải pháp chuyển đổi quản lý nhà trường theo hướng tự chủ, định hướng việc thành lập các trung tâm, các đơn vị hoạt động tự chủ trong lĩnh vực được giao; Giải pháp đa dạng hóa phương thức đào tạo, tăng cường phối hợp, hợp tác kết nối và tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp; Giải pháp chuyển giao khoa học kỹ thuật, kết quả các đề tài nghiên cứu vào thực tế nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phục vụ công tác giảng dạy, thực hành, thực tập và hoạt động tự chủ của đơn vị…và các ý kiến trực tiếp của các cán bộ, viên chức thể hiện tâm tư, tình cảm, trách nhiệm với công việc và sự phát triển của Nhà trường.

Đồng chí Lưu Bình Khiêm – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng tại Hội nghị

Hội nghị đã bầu ra Ban Thường trực Hội nghị CBVC năm 2020, ký kết Nghị quyết liên tịch giữa lãnh đạo chính quyền và đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

Cuối Hội nghị, đồng chí Lưu Bình Khiêm – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã giải đáp một số ý kiến của CBVC và phát động phong trào thi đua năm học 2019 – 2020 và năm 2020.

(Một số hình ảnh của Hội nghị)

 

Tin bài: Phúc Thịnh – Phòng CT HSSV