1 Kế hoạch Thực hiện Kết luận của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Sơn La
2 Kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XXX (Nhiệm kỳ 2010 - 2015
free pokerfree poker

VĂN  PHÒNG ĐẢNG ỦY

Phòng 407 - Nhà T - Trường cao đẳng Sơn La

Điện thoại: 0223.874. 522 - Di động: 

Flag Counter