1 Trích Nghị quyết số: 61- NQ/ĐU-CĐSL về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong thanh niên
free pokerfree poker

VĂN  PHÒNG ĐẢNG ỦY

Phòng 407 - Nhà T - Trường cao đẳng Sơn La

Điện thoại: 0223.874. 522 - Di động: 

Flag Counter