Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng năm 2014

Sáng thứ Bẩy, ngày 17 tháng 5 năm 2014 tại Hội trường 900 chỗ, Ban Chấp hành Đảng bộ trường Cao đẳng Sơn La tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng năm 2014. 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và hơn 300 Đảng viên có mặt đông đủ. 

ctnqd20141

 (Đ/c. Nguyễn Đức Hoàng (ngoài cùng bên trái) - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường Nhà trường trao giấy khen cho các Chi bộ đạt giải trong cuộc thi "Nhân dân các Dân tộc Sơn La làm theo lời Bác năm 2014"

Trong lời phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh "Trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực và trong nước đang có nhiều diễn biến phức tạp đặc biệt là những diễn biến phức tạp trên Biên Đông; các thể lực thù địch lợi dụng kích động, lôi kéo đồng bào và nhân dân có những hành vi vi phạm pháp luật thì việc tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nhằm làm tốt công tác tư tưởng là việc làm cần thiết".

ctnqd20146

(Đ/c. Nguyễn Đức Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường Nhà trường phát biểu chị đạo Hội nghị)

Mở đầu chương trình Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Nhà trường giới thiệu về Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó nêu lên khái quát nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 và những thay đổi của Hiến pháp 2013 so với Hiến pháp 1992. Đồng chí cũng trình bày sự cần thiết, những yêu cầu và quan điểm khi sửa đổi Hiến pháp năm 2013; trách nhiệm của Đảng viên được quy định trong Hiến pháp mới.

ctnqd20145

(Đ/c. Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trường Nhà trường giới thiệu về Hiến pháp năm 2013)

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Quang Sáng - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ trong chuyên đề về phòng, chống tham nhũng đã giới thiệu về Chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị, Nghị định số 78 của Chính phủ và Thông tư số 08 của Thanh tra Chính phủ quy định về việc kê khai tài sản và các đối tượng phải kê khai tài sản nhằm làm minh bạch các tài sản mà cán bộ, công chức, viên chức có góp phần phòng chống tham nhũng.

ctnqd20144

 (Đ/c: Nguyễn Quang Sáng - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ giới thiệu

một số văn bản chỉ đạo trong phòng, chống tham nhũng và kê khai tài sản)

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Đỗ Tiến Dũng - Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế thông qua dự thảo chương trình Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường bao gồm một số văn bản Luật liên quan tới các lĩnh vực như: Nâng cao chất lượng, giáo dục pháp luật; Các văn bản liên quan tới phòng chống tham nhũng; Các văn bản liên quan tới cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Bản Hiến pháp năm 2013...

ctnqd20143

 (Đ/c: Đỗ Tiến Dũng - Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế

hướng dẫn chương trình tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật năm 2014)

Phát biểu định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, đồng chí Nguyễn Đức Hoàng khẳng định toàn Đảng bộ; các cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học sinh sinh viên cần thực hiện tốt 04 nhóm nhiệm vụ chính

Một là: Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Hai là: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phân công chức năng, nhiệm vụ trong toàn trường.

Ba là: Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, có kỷ cương về công tác chuyên môn giảng dạy

Bốn là: Thực hành tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả và bảo quản tốt cơ sở vật chất của Nhà trường.

Ngoài 04 nhóm nhiệm vụ trên, đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị cần triển khai thực hiện một số nhiệm vụ khác như:

- Duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo, sinh hoạt Đảng

- Tập trung duy trì, phát triển các trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc nhà trường.

- Phòng Đào tạo phối hợp với Khoa Ngoại ngữ, Trung tâm ngoại ngữ triển khai thực hiện Đề án ngoại ngữ 2020

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, có chất lượng đối với công tác phát triển Đảng.

- Phòng Quản trị Đời sống phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan khuôn viên trường học.

- Tổ chức sâu, rộng, có chất lượng cuộc thi Nghiệp vụ công tác Đảng do Đảng ủy Khối các cơ quan phát động. 

Kết thúc chương trình, đồng chí Nguyễn Ngọc An - Thường trực Đảng ủy tổng kết công tác thi đua khen thưởng và trao giải cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết "Nhân dân các Dân tộc Sơn La làm theo lời Bác năm 2014", kết quả cụ thể như sau:

ctnqd20142

 (Đ/c. Nguyễn Ngọc An - Thường trực Đảng ủy tổng kết công tác Thi đua khen thưởng)

- Về tập thể: 

+ Giải nhất: Chi Bộ Sư phạm Tự nhiên

+ Giải nhì: Chi Bộ Sư phạm Tiểu học Mầm non

+ Giải ba: Chi bộ Công tác Học sinh sinh viên - Ban quản lý Khu nội trú.

+ Giải khuyến khích: Chi bộ Tổng hợp Hành chính - Quản trị đời sông; Chi bộ Thanh tra pháp chế - Văn hóa Du lịch; Chi bộ  Hướng nghiệp xúc tiến việc làm - Bồi Dưỡng Dạy nghề

- Về cá nhân: 

+ Giải nhất: Đ/c. Lê Thị Hà -  Đảng viên, Chi bộ Sư phạm Tự nhiên

+ Giải nhì: Đ/c.  Nguyễn Thanh Thảo - Đảng viên, Chi bộ Sư phạm Tiểu học - Mầm non

+ Giải ba: Đ/c.  Nguyễn Đăng Dưỡng -  Đảng viên, Chi bộ Tổng hợp hành chính - Quản trị Đời sống; Đ/c.  Tòng Thị Thanh Bình - Sinh viên, Chi bộ Sư phạm Tiểu học - Mầm non

+ Giải Khuyến khích: Đ/c. Đỗ Minh Nguyệt - Phó Bí thư Chi bộ Sư phạm Tiểu học - Mầm non; Đ/c. Vũ Thị Liên - Bí thư Chi bộ Sư phạm Tự nhiên; Đ/c. Nguyễn Thị Ngọc An - Phó Bí thư Chi bộ Công tác Học sinh sinh viên – Ban quản lý Khu nội trú; Đ/c. Nguyễn Văn Thành - Giảng viên, Chi bộ Thanh tra pháp chế - Văn hóa du lịch; Đ/c. Vũ Thùy Linh - Đảng viên, chi bộ Bôi dưỡng dạy nghề - Hướng nghiệp xúc tiến việc làm.

 
free pokerfree poker

VĂN  PHÒNG ĐẢNG ỦY

Phòng 407 - Nhà T - Trường cao đẳng Sơn La

Điện thoại: 0223.874. 522 - Di động: 

Flag Counter