Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi trường Cao đẳng Sơn La lần thứ XXXIX nhiệm kỳ 2012-2014

            DHDTN1  Sáng Chủ nhật, ngày 20/5/2012, Tiến sỹ Nguyễn Huy Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La cùng các đồng chí Lãnh đạo trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy đã tham dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Sơn La lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2012-2014.

               Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tiến sỹ Nguyễn Huy Hoàng đã khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước ta luôn xác định  “Thanh niên và công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Do đó, trong nhiều năm qua  Đảng và Nhà nước ta, Tỉnh ủy Sơn La, Đảng bộ nhà trường đã có nhiều chủ trương, chính sách để lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Nhà trường.

DHDTN3

(TS. Nguyễn Huy Hoàng (thứ 2 bên trái) - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trong buổi lễ Chào cờ tại Đại hội Đại biểu ĐTNCS Hồ Chi Minh trường Cao đẳng Sơn La lần thứ XXXIX nhiệm kỳ 2012-2014)

            Thay mặt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, Đồng chí ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Sơn La đã đạt được. Đồng thời, với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, đồng chí cũng chỉ rõ công tác thanh niên của Nhà trường vẫn còn nhiều hạn chế cụ thể là:

1. Công tác thanh niên nhiều lúc, nhiều nơi còn mang tính hình thức, thiếu sâu sát trong chỉ đạo và thực hiện. Thể hiện ở nhiều nội dung hoạt động khi khởi xướng chưa thực sự bám sát yêu cầu từ thực tiễn, chưa phục vụ thiết thực cho lợi ích của thanh niên nên hiệu quả chỉ mang tính phong trào chung chung, chưa khơi dậy được tinh thần xung phong tình nguyện của đoàn viên thanh niên.

2. Việc chỉ đạo hoạt động của công tác đoàn thanh niên trong nhà trường còn thiếu chặt chẽ. Trong sinh hoạt đoàn một số thanh niên là cán bộ, công chức ở độ tuổi sinh hoạt đoàn chưa thường không tham gia.

3. Một thực tế đang xảy ra tại các trường học, trong đó có trường Cao đẳng Sơn La là cán bộ trẻ có năng lực, trình độ đang có xu hướng tìm đến công việc thuận lợi để làm việc. Tình trạng ngại các hoạt động phong trào hầu hết rơi vào những cán bộ, công chức là thanh niên. Điều này đã phần nào ảnh hưởng đến công tác của đoàn thanh niên, thiếu đi những hạt nhân tiêu biểu dẫn đến chất lượng hoạt động chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

4. Mặt trái của nền kinh tế thị trường, các hiện tượng tiêu cực ngoài xã hội, các tệ nạn xã hội vẫn đang hiện hữu trong đoàn viên thanh niên nhà trường gây ra bức xúc trong dư luận xã hội và phần nào có ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đoàn viên thanh niên nhà trường.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, Nhà trường đang từng bước phát triển theo xu thế chung của xã hội, đang chuyển đổi cả hình thức và nội dung hoạt động thì Đoàn thanh niên sẽ đứng trước một thách thức lớn:

Nhà trường đang triển khai chuyển từ đào tạo niên chế sang đào tạo tín chỉ thì việc thay đổi tổ chức, hoạt động Đoàn - Hội cho phù hợp với mô hình đào tạo mới này là vô cùng cần thiết. Với mô hình tín chỉ, sẽ không còn tổ chức lớp theo năm học, khoá học mà chỉ có lớp học phần; sự cố kết của sinh viên thông qua các lớp học phần, mỗi sinh viên có cơ hội tham gia nhiều nhóm khác nhau; không có thời khoá biểu cố định cho cả khoá học mà chỉ có lịch trình học tập cho các học phần; sinh viên phải chủ động cao trong việc lựa chọn học phần phù hợp, tự xây dựng cho mình chiến lược và lịch trình học tập. Vậy thì Đoàn, Hội sẽ tổ chức như thế nào để vừa quản lý được đoàn viên, vừa linh động, hiệu quả trong việc triển khai các hoạt động chung của Đoàn nhà trường.

Khi Nhà trường đào tạo đa hệ, đa cấp, đa ngành nghề thì phương thức hoạt động của Đoàn cũng phải phù hợp để mọi đoàn viên đều tham gia hoạt động, đều có đóng góp cho phong trào đoàn.

DHDTN2

(ThS. Nguyễn Đức Hoàng (ngoài cùng bên phải) - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường trong buổi lễ Chào cờ tại Đại hội Đại biểu ĐTNCS Hồ Chi Minh trường Cao đẳng Sơn La lần thứ XXXIX nhiệm kỳ 2012-2014)

Để có thể thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu Đại hội đề ra trong bản Báo cáo và Phương hướng, đồng chí yêu cầu Đoàn trường nói chung, BCH Đoàn trường nói riêng cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tại Đại hội này:

- Cần tập trung tư tưởng với tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận sôi nổi, tiếp thu ý kiến của các đại biểu để đề ra Nghị quyết phù hợp với điều kiện của công tác Đoàn trong nhà trường giai đọan hiện nay. Ðoàn Thanh niên phải nỗ lực tìm kiếm phương thức hoạt động hiệu quả, hợp lý nhất để khẳng định vai trò của mình.

- Việc bầu ra Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư  là vấn đề đặc biệt quan trọng. Để có một BCH đủ mạnh, Đại hội cần chú ý đến chất lượng của toàn BCH; BCH cần có cơ cấu hợp lý để đảm bảo lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, các vị trí công tác, bảo đảm sự hài hoà. Vì vậy, Đại hội cần sáng suốt lựa chọn những Đoàn viên ưu tú có đủ phẩm chất, năng lực, sức khoẻ, đảm bảo đúng cơ cấu vào BCH Đoàn trường và giữ các vị trí quan trọng trong tổ chức Đoàn nhà trường.

Sau Đại hội:

- Kiện toàn tổ chức, phân công trách nhiệm, hoàn thành Quy chế hoạt động, quy chế phối hợp của Đoàn Thanh niên. Hoà nhập guồng máy hoạt động của Đoàn vào guồng máy hoạt động chung của nhà trường.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác đoàn góp phần nâng cao chất lượng GD- ĐT.

- Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và cách thức tổ chức sao cho có chất lượng, hiệu quả trong các hoạt động của Đoàn.

- Đặc biệt quan tâm đến tình hình tư tưởng và công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay đối với Đoàn viên thanh niên như:

+ Đấu tranh có hiệu quả chống lại các âm mưu, thủ đoạn những luận điệu sai trái, bịa đặt, vu khống xuyên tạc của các thế lực thù địch.

+ Kiên quyết khắc phục những biểu hiện dao động, không yên tâm công tác của một số đoàn viên đặc biệt là đoàn viên CBVC.

+ Kiên quyết khắc phục các tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, cờ bạc, uống rượu bê tha... trong đoàn viên thanh niên.

+ Củng cố vững chắc sự đoàn kết, thống nhất của các đoàn viên chung quanh Ban Chấp hành Đoàn trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

DHDTN1

Đồng chí khẳng định, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên nhà trường trong thời gian tới hết sức nặng nề, trách nhiệm lớn lao, song đồng chí cũng bày tỏ sự tin tưởng với những thành tựu mà tổ chức Đoàn thanh niên đã đạt được, khắc phục những tồn tại yếu kém, bằng sức sáng tạo, bằng quyết tâm, sự nỗ lực của mỗi cá nhân, mỗi chi đoàn, liên chi đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường CĐ Sơn La sẽ hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần cùng nhà trường hoàn thành đề án nâng cấp thành trường Đại học cộng đồng Sơn La vào năm 2013; xây dựng nhà trường thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, NCKH; là trung tâm văn hoá giáo dục của tỉnh nhà, Đặc biệt Đoàn thanh niên sẽ góp phần tích cực trong việc vận hành và duy trì việc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Nhà trường; Tổ chức Đoàn xứng đáng với niềm tin của CBVC, HSSV của Nhà trường và niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Sơn La, nhân dân các bộ tộc của các tỉnh Bắc Lào.

 
free pokerfree poker

VĂN  PHÒNG ĐẢNG ỦY

Phòng 407 - Nhà T - Trường cao đẳng Sơn La

Điện thoại: 0223.874. 522 - Di động: 

Flag Counter