Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương IV - Khóa XI

1_-_htcdSáng nay, thứ 7 ngày 19/5/2012 đúng vào ngày kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng bộ trường Cao đẳng Sơn La tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương IV - Khóa XI của Đảng. 

Tham dự Hội nghị có Tiến sỹ Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Nhà trường và gần 200 cán bộ, Đảng viên nhà trường tham gia học tập đông đủ.

Hội nghị đã tập trung nghiên cứu những nội dung chính của Nghị quyết Trung ương Hội nghị Trung ương lần thứ tư của Đảng - Khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" với những nội dung như: 

- Sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"

- Cấu trúc của Nghị quyết.

- Nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Trong phần Nội dung cơ bản của Nghị quyết, Hội nghị tập trung nghiên cứu tình hình thực tế về công tác xây dựng Đảng hiện nay, các nguyên nhân, mục tiêu, phương châm và các nhóm giải pháp cho công tác xây dựng Đảng. 

4-htcd

(TS. Nguyễn Huy Hoàng - UVBCH Đảng ủy Khối các cơ quan, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị)

Hội nghị cũng tập trung Nghiên cứu dự thảo kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

2-pht

(Ths. Nguyễn Đức Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường đang hướng dẫn Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết TW 4 - Khóa XI của Đảng)

Sau giờ giải lao, Hội nghị tiếp tục tập trung trí tuệ nghiên cứu "Quy định chuẩn mực đạo đức của Đảng viên, cán bộ, viên chức trường Cao đẳng Sơn La" với 2 chuẩn mực đạo đức:

- Chuẩn mực chung: Với 6 tiêu chuẩn được đưa ra đó là

+ Tiêu chuẩn 1: Chấp hành đúng đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách của địa phương cũng như của ngành.

+ Tiêu chuẩn 2: Gương mẫu thực hiện Cần, kiệm, liêm, chính; chí công vô tư.

+ Tiêu chuẩn 3: Sống có lý tưởng vì nước, vì dâng, vì học sinh, sinh viên thân yêu, hưởng ứng và thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" luôn có ý thức trau dồi nghề nghiệp, chuẩn mực đạo đức của người giáo viên

+ Tiêu chuẩn 4: Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao với chất lượng và hiệu quả cao nhất, tích cực thực hiện cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung do ngành phát động.

+ Tiêu chuẩn 5: Tích cực xây dựng phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" phong trào 3 tốt "dạy tốt - học tốt - phục vụ tốt", xây dựng nhà trường văn minh, an toàn, sạch đẹp.

+ Tiêu chuẩn 6: Đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiếm tốn, nhân ái, luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết với học sinh, sinh viên và với nhân dân.

- Chuẩn mực riêng với 2 tiêu chuẩn và 14 tiêu chí: 

+ Tiêu chuẩn 1: Làm tròn trách nhiệm với nhà trường (tiêu chuẩn này bao gồm 11 tiêu chí). Các tiêu chí đều tập trung vào việc chấp hành kỷ cương, nề nếp, đạo đức, trách nhiệm của một Đảng viên trong vai trò của một giảng viên

+ Tiêu chuẩn 2: Làm tròn trách nhiệm với địa phương (tiêu chuẩn này gồm 3 tiêu chí). Các tiêu chí tập trung vào việc nêu cao ý thức trách nhiệm đoàn kết cộng đồng, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm giữ vững mối quan hệ mật thiết của Đảng viên với quần chúng nhân dân địa phương nơi Đảng viên cư trú.

  3-30namtuoidang

(Ts. Nguyễn Huy Hoàng - UVBCH Đảng ủy Khối các cơ quan, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đang trao hoa và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Ngọc Núi)

Cũng trong khuôn khổ của Hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đức Hoàng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường đã đọc Quyết định tặng Huy hiệu "30 năm tuổi Đảng" cho đồng chí Vũ Ngọc Núi - Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Buổi chiều, Hội nghị  chia tổ, tập trung thảo luận và nghiên cứu các văn bản cụ thể./.

(Phóng viên Phòng THHC đưa tin)

 
free pokerfree poker

VĂN  PHÒNG ĐẢNG ỦY

Phòng 407 - Nhà T - Trường cao đẳng Sơn La

Điện thoại: 0223.874. 522 - Di động: 

Flag Counter