Bản tin sinh hoạt Chi bộ tháng 4 năm 2012

375px-co_bua_liem.svgNgày 15/3/2012 Ban Tuyên Giáo trung ương Đảng cộng sản Việt Nam ra Thông báo nội bộ bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 4 năm 2012. Theo đó, trong tháng 4 năm 2012, các cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng từ Trung ương đến các cơ sở tập trung vào học tập một số nội dung chính như: Các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình về Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...Những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ, nhất là trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ....

  Những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách"...; Các vấn đề về tình kinh kinh tế, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các vấn đề nóng bỏng mang tính chiến lược quốc gia.

Trong phần nghiên cứu tình hình thế giới, các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách đối ngoại với các nước và các tổ chức trên thế giới; nghiên cứu một số tình hình thời sự, chính trị, kinh tế xã hội của khu vực và trên thế giới. Học tập quán triệt văn bản mới Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg, ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg, ngày 15/10/2002 về khám, chữa bệnh cho người nghèo. 

Chi tiết văn bản vui lòng liên hệ:

Văn phòng Đảng ủy trường Cao đẳng Sơn La

Phòng 407-Nhà Hiệu bộ

Điện thoại: 0223.874.522

 
free pokerfree poker

VĂN  PHÒNG ĐẢNG ỦY

Phòng 407 - Nhà T - Trường cao đẳng Sơn La

Điện thoại: 0223.874. 522 - Di động: 

Flag Counter