Thông báo tiêu chí kết nạp Đảng viên là sinh viên

Trích Công văn số: 184-CV/ĐU-CĐSL ngày 10 tháng 6  năm 2011của Ban Chấp hành Đảng bộ V/v hướng dẫn tiêu chí công nhận đối tượng Đảng và xét kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên

I. Tiêu chí công nhận đối tượng Đảng

1. Đối với học sinh hệ trung cấp 2 năm.

- Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng).

- Trình độ học vấn phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

- Qua thực tiễn hoạt động chứng tỏ là người ưu tú:

+ Phải có tối thiểu 02 học kì xếp loại học tập đạt khá trở lên.

+ Điểm rèn luyện có tối thiểu 01 học kì xuất sắc và 01 học kì tốt.

Đọc thêm...
 
Trích Nghị quyết số: 61- NQ/ĐU-CĐSL về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong thanh niên

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Việc thực hiện chỉ thị 06-CT/TU ngày 15.3.2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong thanh niên là trách nhiệm của toàn Đảng bộ, của cả hệ thống chính trị; là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

Đọc thêm...
 
Hướng dẫn về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành của các cơ quan, tổ chức đảng các cấp

Hướng dẫn số 22-HD/VPTW, ngày 6/11/2009 của Văn phòng Trung ương Đảng về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành của các cơ quan, tổ chức đảng các cấp 

Thực hiện Quy định số 210-QĐ/TW, ngày 6-3-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam; trên cơ sở Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, ngày 8-4-2004 của Chính phủ về công tác văn thư, Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành của các cơ quan, tổ chức đảng các cấp như sau:

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Huong dan so 22.lap luu tru ho sodoc.doc)Huong dan so 22.lap luu tru ho sodoc.doc148 Kb
Đọc thêm...
 
Bản tin sinh hoạt Chi bộ tháng 4 năm 2012

375px-co_bua_liem.svgNgày 15/3/2012 Ban Tuyên Giáo trung ương Đảng cộng sản Việt Nam ra Thông báo nội bộ bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 4 năm 2012. Theo đó, trong tháng 4 năm 2012, các cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng từ Trung ương đến các cơ sở tập trung vào học tập một số nội dung chính như: Các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình về Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...Những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ, nhất là trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ....

  Những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách"...; Các vấn đề về tình kinh kinh tế, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các vấn đề nóng bỏng mang tính chiến lược quốc gia.

Đọc thêm...
 


Trang 3 trong tổng số 5
free pokerfree poker

VĂN  PHÒNG ĐẢNG ỦY

Phòng 407 - Nhà T - Trường cao đẳng Sơn La

Điện thoại: 0223.874. 522 - Di động: 

Flag Counter