Các ngành đào tạo Cao đẳng khoa đang quản lý gồm:

1. Cao đẳng Hướng dẫn du lịch

2. Cao đẳng Quản lý văn hóa

3. Cao đẳng Khoa học Thư viện

Nội dung chương trình xem tệp đính kèm bên dưới.

 

 

 

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (18. CD Quan ly van hoa.pdf)18. CD Quan ly van hoa.pdf362 Kb
Download this file (19. CD Huong dan du lich.pdf)19. CD Huong dan du lich.pdf350 Kb
Download this file (20. CD khoa hoc thu vien.pdf)20. CD khoa hoc thu vien.pdf355 Kb
Flag Counter