LỊCH TRỰC ĐƠN VỊ KHOA NĂM HỌC 2019-2020

Thứ

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

Lịch trực

Ghi chú

 

 

2

- Lê Quốc Công

- Vi Thị Thanh

- Trưởng khoa

- Trợ lý khoa

Sáng

- Lê Quốc Công

- Vi Thị Thanh

- Trưởng khoa

- Trợ lý khoa

Chiều

 

 

3

- Lê Quốc Công

- Bạch Thị Thơm

- Trưởng khoa

- KSISO

Sáng

- Nguyễn Văn Thành

- Bạch Thị Thơm

- Trưởng môn

- KSISO

Chiều

 

 

 

4

- Nguyễn Trung Đạo

- Vi Thị Thanh

- Phó khoa

- TLK

Sáng

- Nguyễn Trung Đạo

- Vi Thị Thanh

- Phó khoa

- Trợ lý khoa

Chiều

 

 

5

- Ngô Thu Thản

- Bạch Thị Thơm

- TM

- KSISO

Sáng

- Ngô Thu Thản

- Bạch Thị Thơm

- TM

- GV

Chiều

 

 

6

- Nguyễn Văn Thành

- Bạch Thị Thơm

- Trưởng môn

- KS ISO

Sáng

- Nguyễn Trung Đạo

- Vi Thị Thanh

- Phó khoa

- Trợ lý khoa

Chiều

 

 

 

Flag Counter