Được sự nhất trí của BCH Đoàn trường CĐSL, Chi bộ 01, Khoa VHDL. Ngày 21.11.2019 LCĐ Văn hóa Du lịch tổ chức Đại hội LCĐ VHDL lần thứ V, nhiệm kì 2019-2022. Đến dự và chỉ đạo ĐH có Đ/c Lò Quỳnh Hiếu - Ủy viên BTV Đoàn trường, Đ/c Lê Quốc Công - Phó bí thư Chi bộ 1, Trưởng khoa VHDL, các LCĐ bạn và đặc biệt có mặt đông đủ của toàn thể ĐVTN trong LCĐ. ĐH đã bầu ra BCH LCĐ khóa V gồm 3 đ/c: 1. Đ/c Nguyễn Văn Thành 2. Đ/c Vàng A Pó 3. Đ/c Lò Đức Mạnh. Xin chúc mừng thành công của Đại hội.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flag Counter