A. Lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ đào tạo

I. Lịch sử hình thành

Khoa Văn hóa du lịch - Trường Cao đẳng Sơn La  được thành lập năm 2009 trên cơ sở các bộ môn: Quản lý văn hóa, Du lịch, Thư viện thông tin, Nghệ thuật.

Năm 2016, cơ cấu khoa thay đổi, với 02 bộ môn: Bộ môn Văn hóa -Du lịch, Bộ môn Thư viện thông tin

II. Cơ cấu tổ chức

- Tổng số giảng viên: 14; trong đó: 01 Nghiên cứu sinh,  Thạc sĩ: 10; Cử nhân: 03

- Gồm 02 bộ môn trực thuộc.

Ban chủ nhiệm khoa

1. Trưởng khoa: ThS. Lê Quốc Công

2. Phó trưởng Khoa: ThS.Nguyễn Trung Đạo

 

Trợ lý Khoa: ThS. Vi Thị Thanh

Cán bộ kiểm soát IS0: ThS..Bạch Thị Thơm

Số điện thoại khoa: 02123.874.496 - Email: v Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Webisite: http://cdsonla.edu.vn/vhdl

- Văn phòng khoa: Tầng 1- Nhà T - Trường Cao đẳng Sơn La

Các Bộ môn trong Khoa

1. Bộ môn Văn hóa Du lịch

1. ThS. Lê Quốc Công

2. ThS. Nguyễn Trung Đạo

3. ThS. Vũ Hải Đại

4. ThS. Ngô Thu Thản - Trưởng bộ môn

5. ThS. Hà Duy Sơn

6. ThS. Phùng Thị Thúy

7. ThS. Nguyễn Thị Hà

8. ThS, NCS. Nguyễn Thị Hạnh

9. CN. Đinh Thị Quỳnh Anh

10. CN. Trần Thị Soi

11. CN. Đinh Thị Thanh

2. Bộ môn Thư viện thông tin

1. ThS. Nguyễn Văn Thành  - Trưởng bộ môn

2. ThS. Bạch Thị Thơm

3. ThS. Vi Thị Thanh

III. Chức năng, nhiệm vụ  đào tạo

- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, thư viện thông tin, nghệ thuật ở trình độ Cao đẳng và trung cấp; cao đẳng, trung cấp nghề;  bồi dưỡng, dạy nghề ngắn hạn…); Đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực trong lĩnh vực Văn hóa, Du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La, khu vực tây Bắc và cả nước.

- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng và triển khai các dịch vụ văn hóa – du lịch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La và khu vực Tây Bắc.

Các ngành đào tạo thuộc khoa

Trình độ cao đẳng

1. Cao đẳng Quản lý văn hóa

2. Cao đẳng  Hướng dẫn Du lịch

3. Cao đẳng Thư viện thông tin

Trình độ trung cấp

1. Hướng dẫn du lịch

2. Quản trị khách sạn

3. Quản lý kinh doanh nhà hàng & Dich vụ ăn uống

4. Thư viện thiết bị trường học

Đối tượng tuyển sinh (tuyển sinh trong cả nước)

- Đối với hệ Cao đẳng: Khối thi C; D1 (Tổ chức thi tuyển theo lịch thi của Bộ Giáo dục)

- Đối với hệ Trung cấp: nhà trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển trên cơ sở hồ sơ và học bạ của thí sinh đăng ký dự tuyển. (Lưu ý: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu kèm theo bản công chứng học bạ tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông hoặc tương đương)

Mọi thông tin chi tiết về công tác tuyển sinh các ngành thuộc khoa Văn hóa – Du lịch xin liên hệ với khoa theo số điện thoại: 02123.874.496

B. Hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học:

I. Công tác đào tạo

Khoa Văn hóa – Du lịch xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Khoa, để giữ vững và mở rộng quy mô đào tạo cùng với sự phát triển của nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám hiệu và tập trung chỉ đạo các Bộ môn trong khoa xây dựng và phát triển các ngành nghề đào tạo. Vì thế, cùng với sự phát triển đi lên của nhà trường, quy mô đào tạo của Khoa không ngừng được mở rộng với chất lượng ngày càng cao. Cho tới tháng 10 năm 2012 Khoa đang trực tiếp quản lý, tổ chức đào tạo 06 ngành học ở trình độ Cao đẳng và trung cấp (Cao đẳng Quản lí văn hóa, Cao đẳng Thông tin thư viện, Cao đẳng Việt nam học, trung cấp Hướng dẫn du lịch, Trung cấp Quản trị khách sạn, Quản lý kinh doanh nhà hàng & dịch vụ ăn uống, Trung cấp Thư viện thiết bị trường học) Với hơn 400 sinh viên đang theo học.

Trong những năm qua Khoa đã và đang đào tạo hệ chính quy được 150 sinh viên có trình độ cao đẳng Quản lý văn hóa, gần 120 sinh viên có trình độ Cao đẳng Thư viện thông tin, gần 100 sinh viên có trình độ cao đẳng Việt Nam học ( Văn hóa du lịch), gần 150 học sinh có trình độ trung cấp Thư viện – thiết bị trường học và trên 50 học sinh hệ trung cấp Hướng dẫn du lịch và Quản trị khách sạn – nhà hàng. Bước đầu đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho tỉnh cũng như khu vực Tây Bắc. Trong đó đã có rất nhiều sinh viên, học sinh của Khoa hiện nay đang đảm nhiệm tốt công việc chuyên môn và tham gia tích cực các hoạt động xã hội ở trên địa bàn công tác.

II. Công tác nghiên cứu khoa học

Song song với  công tác giảng dạy, học tập, công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác, giảng dạy và học tập luôn được Khoa quan tâm và coi đó là động lực nâng cao hiệu quả dạy học. Hàng năm  tất cả các tổ chuyên môn đều đăng ký và thực hiện đề tài NCKH, đặc biệt là nghiên cứu để hướng dẫn sinh viên làm đề tài NCKH và sinh viên làm tiểu luận thực tập tốt nghiệp. Các đề tài tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học, đào tạo, nghiệp vụ, nghiên cứu kiến thức khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng thuộc lĩnh vực Văn hóa & du lịch.

III. Công tác xây dựng đội ngũ

Với đặc điểm là một Khoa mới của Trường Cao đẳng đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực đóng trên địa bàn miền núi Tây Bắc còn nhiều khó khăn. BCN Khoa  đã xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu lâu dài là đào tạo tại chỗ đội ngũ cán bộ Quản lý văn hóa, Văn hóa du lịch, Thư viện – Thiết bị trường học, Nghệ thuật cho tỉnh Sơn La và các tỉnh miền núi Tây Bắc tiến tới đào tạo đội ngũ, cử nhân, các loại hình khác cho các tỉnh, khu vực Tây Bắc và cả nước. Khoa chủ động đề xuất cử giảng viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đào tạo thạc sĩ trong và ngoài nước nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn cho hiện tại và tương lai. Đồng thời tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thông qua việc tập huấn ở các trường Đại học, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, việc thực hiện các quy chế thi, kiểm tra….

C. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

- Tăng cường công tác xây dựng, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên.

- Chương trình đào tạo các ngành học, hàng năm được xem xét, cải tiến phù hợp với yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Vòng đời của chương trình đào tạo không quá 03 năm.

- 100% các môn học/học phần trong khoa có đề cương chi tiết được phê duyệt và phổ biến trước khi giảng tối thiểu 3 ngày.

- 95% giảng viên trong khoa đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm.

- 98% số HSSV không vi phạm quy định, nội quy, quy chế thi của Trường.

- 95% các yêu cầu của HSSV được giải quyết theo cơ chế một cửa và đúng hạn như đã cam kết.

- Tiến hành đào tạo theo học chế tín chỉ bậc cao đẳng trong các chuyên ngành của khoa.

- Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 80%.

- Mức hài lòng của CBVC và HSSV về các hoạt động của Khoa là 80%.

- 100% CBVC của khoa đọc, hiểu và áp dụng tài liệu QMS ISO 9001:2008 liên quan đến công việc của khoa và các đơn vị liên quan.

- Tập trung vào việc rà soát các chương trình đào tạo, tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho GV nắm vững quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ.

- Tăng cường các biện pháp đổi mới nội dung và phương pháp dạy học mới vào nhà trường, chú ý tới việc áp dụng các phương tiện dạy học hiện đại vào NCKH và giảng dạy.

- Tăng cường củng cố và nâng cao hiệu quả của các trang thiết bị dạy học.

- Tập trung quan tâm đến việc định hướng đề tài NCKH của giảng viên và sinh viên.

- Tham mưu và đề xuất mở thêm nhiều ngành, nghề ở nhiều trình độ đào tạo phù hợp với yêu cầu của xã hội, đặc biệt là các yêu cầu về nguồn nhân lực văn hóa & du lịch có trình độ cao cho tỉnh Sơn La , vùng Tây Bắc và cả nước.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đến năm học 2014 -2015 tiến tới đào tạo các ngành trong khoa ở trình độ đại học./.


write by

Nguyễn Văn Thành 

 

 

Khoa Văn hóa - Du lịch gồm 2 phó trưởng khoa, 4 tổ chuyên môn, cụ thể như sau:
Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (HỒ SƠ NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN.doc)HỒ SƠ NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN.doc1671 Kb
Download this file (KHOA VĂN HÓA DU LỊCH.doc)KHOA VĂN HÓA DU LỊCH.doc24 Kb
Flag Counter