Trường Cao đẳng Sơn La thông báo Bồi dưỡng Công tác Thư viện năm 2019 cho Cán bộ Thư viện trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ai có nhu cầu bồi dưỡng có thể liên hệ theo trong thông báo hoặc Thầy Thành. Số điện thoại: 0379.402.490


.


 

 

 

Flag Counter