Nhằm giúp nâng cao nhận thức của học sinh sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân…
Ngày 09/9/2019, Trường Cao đẳng Sơn La tổ chức khai mạc "Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2019 - 2020" cho học sinh sinh viên đang học tập tại trường.
Theo Kế hoạch số 204/KH-CĐSL ngày 03/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La, tuần sinh hoạt công dân được tổ chức thành 03 đợt:
- Đợt I: Từ ngày 09/09/2019 đến 13/09/2019, dành cho toàn bộ sinh viên Cao đẳng và học sinh Trung cấp K56.
- Đợt II: Từ ngày 16/09/2019 đến 20/09/2019, dành cho toàn bộ sinh viên Cao đẳng và học sinh Trung cấp K55.
- Đợt III: Từ ngày 23/09/2019 đến 27/09/2019, dành cho toàn bộ sinh viên Cao đẳng K54.
Kết thúc tuần sinh hoạt công dân, những HSSV đã hoàn thành đợt sinh hoạt được Nhà trường ra quyết định công nhận đã hoàn thành chương trình. Kết quả hoàn thành là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện và xét danh hiệu thi đua cho cá nhân và tập thể lớp năm học 2019 - 2020.

 

 

 

Flag Counter