Cơ cấu tổ chức
Sơ đồ cơ cấu tổ chức trạm Y tế

Nhung

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC: NGUYỄN THỊ NHUNG

1. Họ tên: Nguyễn Thị Nhung

2. Ngày sinh: 02/01/1962

3. Liên lạc:  - Điện thoại: 0912164623

- Mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Trung cấp y sỹ

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia công tác: 1984

7. Chức danh (Giảng viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp):

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Trung cấp

9. Nghiệp vụ quản lý Kinh tế, quản lý Nhà nước:

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

HỒ SƠ NĂNG LỰC: NGUYỄN THẾ TIỀM

1. Họ tên: Nguyễn Thế Tiềm 

2. Ngày sinh: 07/06/1961 

3. Liên lạc:  - Điện thoại: 

- Mail:  

4. Học vị: Trung cấp y sỹ 

5. Học hàm: không 

6. Năm tham gia công tác: 1982

7. Chức danh (Giảng viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp):

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Trung cấp

9. Nghiệp vụ quản lý Kinh tế, quản lý Nhà nước:  

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

HỒ SƠ NĂNG LỰC: VÌ THỊ HƯỞNG

1. Họ tên: Vì Thị Hưởng 

2. Ngày sinh: 10/01/1965 

3. Liên lạc:  - Điện thoại: 

- Mail:

4. Học vị: Trung cấp y sỹ 

5. Học hàm: không 

6. Năm tham gia công tác: 1986

7. Chức danh (Giảng viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp):

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Trung cấp

9. Nghiệp vụ quản lý Kinh tế, quản lý Nhà nước:  

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 


free pokerfree poker