KẾ HOẠCH Kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm phục vụ kì thi TS năm 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH S LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số       / KH - CĐSL

Sơn La, ngày  28  tháng  06  năm 2014

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm phục vụ kì thi

tuyển sinh năm 2014 tại trường Cao đẳng Sơn La

Để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ viên chức phục vụ và coi thi, thí sinh dự thi thi tại trường Cao đẳng Sơn La.

Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường Cao đẳng Sơn La như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Để đảm bảo sức khỏe cho thí sinh dự thi, người nhà thí sinh, cán bộ coi thi cán bộ phục vụ công tác thi tuyển sinh tại trường Cao đẳng Sơn La.

- Hạn chế các nguy cơ ngộ độc thực phẩm, sử dụng thực phẩm không đảm bảo chất lượng

- Để phục vụ kì thi tuyển sinh đạt kết quả tốt

2. Yêu cầu :

Hạn chế tối đa các yếu tố có thể gây ngộ độc từ việc sử dụng thực phẩm thông qua con đường ăn, uống của thí sinh, cán bộ coi thi, cán bộ phục vụ trong kỳ thi tuyển sinh tại trường Cao đẳng Sơn La.

 

II . NỘI DUNG KIỂM TRA :

1. Nội dung triển khai

- Tuyên truyền đến Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, trong trường nhận biết về các nhóm thực phẩm có nguy cơ ngộ độc thực phẩm, nhằm phòng ngừa, hạn chế ngộ độc thực phẩm như rượu, bia, bánh kẹo, nước giải khát, nước trái cây, thạch, sữa chua, thực phẩm chế biến sẵn (giò, chả, nem chạo, bún, bánh phở...)

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn trong nhà trường

- Kiểm tra giám sát công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong toàn trường Cao đẳng Sơn la.

2. Biện pháp chỉ đạo, tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc thực phẩm

- Trạm y tế kiểm tra bếp ăn tập thể (Theo Quy định của Cục VSATTP)

- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát thanh trong toàn trường 2 lần/tuần về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm ( nội dung phát thanh do trạm y tế cung cấp)

3. Thời gian địa điểm thực hiện:

- Thời gian: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến ngày 30 tháng 7 năm 2014

- Địa điểm: bếp ăn, các đơn vị trong trong trường Cao đẳng Sơn La

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trạm y tế chịu trách nhiệm:

+ Tổ chức kiểm tra thường xuyên cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống trong trường, theo các nội dung cụ thể như sau: ( các tiêu chuẩn cụ thể theo quy định của Cục VSATTP)

- Vệ sinh: Vệ sinh cơ sở, dụng cụ trang thiết bị phục vụ chế biến, nước dùng chế biến thực phẩm, người chế biến thực phẩm có mặc bảo hộ không,…

- Các mặt hàng thực phẩm phục vụ kinh doanh ăn uống như: Thịt, Cá, Giacầm, Rau các loại, Hoa quả, rượu, Bia, Bánh kẹo, Nước giải khát, nước đá,…Chú trọng kiểm tra chất lượng, (tên cơ sở sản xuất, Địa chỉ cơ sở, Lô ngày sản xuất, hạn dùng, số công bố chất lượng sản phẩm,...).

- Đối với bếp ăn bán thực phẩm chín, thức ăn ăn ngay phải đ-ược che đậy hoặc có bao gói đảm bảo vệ sinh thực phẩm .

- Lưu mẫu thức ăn hàng ngày

+ Kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh, môi trường các đơn vị.

+ Phối hợp với Đoàn thanh niên, phòng Tổ chức cán bộ, phòng Công tác học sinh sinh viên, phòng Quản trị đời sống, Ban quản lí Khu nội trú, các đơn vị liên quan khác kiểm tra công tác vệ sinh, trong toàn trường. Khi có ca ngộ độc thức phẩm xảy ra trong nhà trường Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của ban Giám hiệu.

+ Chủ động chuẩn bị lực lượng cán bộ y tế trực để xử lí kịp thời khi có trường hợp bị ngộ độc thực phẩm

2. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động vệ sinh trong phạm vi được phân công quản lí đảm bảo phòng học, phòng làm việc, phòng ở sạch, thoáng mát.

3. Phòng Quản trị đời sống làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh (ICT) về việc tăng cường công tác vệ sinh trong trong nhà trường, chú ý tập trung giám sát công tác vệ sinh ở khu vực Kí túc xá, giảng đường, khu cung cấp dịch vụ.

4. Đoàn thanh niên và Hội sinh viên thực hiện công tác tuyên truyền bằng hình thức phát thanh trong toàn trường theo kế hoạch, huy động lực lượng đoàn viên - Thanh niên phối hợp cùng với Trạm Y tế làm công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài nhà trường.

5. Để thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm mỗi CBVC, HSSV hãy tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Giữ tay sạch bằng cách rửa kỹ bằng nước sạch và xà phòng.

- Bảo quản đồ ăn thừa và các loại thực phẩm khác trong tủ lạnh nếu chưa cần dùng đến.

- Nấu thức ăn chín hoàn toàn với nhiệt độ thích hợp và lưu giữ trong hộp sạch sẽ một cách cẩn thận.

- Nên uống nhiều nước để loại bỏ các độc tố trong cơ thể.

- Không sử dụng đồ ăn cũ có dấu hiệu bị hỏng. Kiểm tra kỹ lưỡng thời hạn sử dụng của các loại thực phẩm đóng gói trước khi sử dụng.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra, giám VSATTP trước, trong và sau kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng tại trường Cao đẳng Sơn La năm 2014, yêu cầu trạm y tế báo cáo kết quả kiểm tra trước kì thi với Ban giám hiệu trước ngày 10/07/2014. Các đơn vị cá nhân thực hiện nghiêm túc Kế hoạch trên ./.

Nơi nhận:

KT.HIỆU TRƯỞNG

- BTV Đảng uỷ (Báo cáo);

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng (Báo cáo)

 

- Các P.Hiệu trưởng;

 

- Đoàn thanh niên (T/hiện)

- Hội SV (T/hiện)

- CĐCS trường ( phối hợp);

- Các đơn vị trực thuộc (T hiện);

- Lưu VT,  Trạm YT./.

 
free pokerfree poker