Nội quy Quy chế
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014

Ngày 26 tháng 2 năm 2014, Hiệu trưởng trường cao đẳng Sơn La ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (66-Qui che chi tieu noi bo 2014.doc)Quy chế chi tiêu nội bộ năm 20141201 Kb
 
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2012

    Trường Cao đẳng Sơn La thông báo ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, yêu cầu các đơn vị nghiên cứu và thực hiện quy chế.

  (Nội dung cụ thể xem tệp đính kèm)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Qui che chi tieu noi bo 2012 - Copy.doc)Qui che chi tieu noi bo 2012428 Kb
 
Quy chế 43 (ĐH, CĐ - Tín chỉ)

QUY CHẾ

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (QD43-2007-BGD.doc)QD43-2007-BGD127 Kb
 
Ban hành Quy chế Đào tạo và Quy chế CVHT tại Trường Cao đẳng Sơn La

    Tháng 9 năm 2011 trường Cao đẳng Sơn La đã ban hành Quy chế Đào tạo theo học chế tín chỉ và Quy chế công tác CVHT cho sinh viên Cao đẳng hệ chính quy. Kính mời các Thầy Cô và các bạn sinh viên đọc trong tệp tin đính kèm!

    Trân trọng cảm ơn!

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (QC Co van hoc tap.pdf)QC Co van hoc tap297 Kb
Download this file (QC daotao 2011.pdf)QC daotao 2011372 Kb
 
Thông tư ban hành quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức VHVL

    Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; (Xem thêm tệp đính kèm)


Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (QC VLVH BAN HANH.doc)QC VLVH122 Kb
Download this file (THONG TU.doc)46-2011TT37 Kb
 


free pokerfree poker
Phòng 408 nhà Hiệu bộ, Số điện thoại: 0223.874.842, Email: phongttpc@cdsonla.edu.vn
Flag Counter