Giáo dục đào tạo
Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Quyết định số 43_2007_QD-BGDDT.doc)Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT141 Kb
 
Luật Giáo dục Đại học

    Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

    Luật Giáo dục Đại học đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012.

    Luật Giáo dục đại học bao gồm 12 chương và 73 điều. Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013

..... (xem thêm tập đính kèm)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Luat GD Dai hoc so 08_2012_QH13.doc)Luật Giáo dục Đại học205 Kb
 


free pokerfree poker
Phòng 408 nhà Hiệu bộ, Số điện thoại: 0223.874.842, Email: phongttpc@cdsonla.edu.vn
Flag Counter