THÔNG TƯ
Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP NGÀY 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (71_2006_TT-BTC_13567.doc)Thông tư số 71/2006/TT-BTC271 Kb
 
Thông tư liên tịch Số: 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC

Hướng dẫn thực hiện chế dộ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (50_2008_TTLT-BGDDT-BNV-BTC_70493.doc)TTLT Số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC30 Kb
 
Thông tư Liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV

    Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (07_2009_TTLT-BGDDT-BNV_87326.doc)TTLT số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV31 Kb
 


free pokerfree poker
Phòng 408 nhà Hiệu bộ, Số điện thoại: 0223.874.842, Email: phongttpc@cdsonla.edu.vn
Flag Counter