LUẬT
Luật Phòng, chống tác hại của Thuốc lá 2012

   Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. Hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ 2012.doc)Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012141 Kb
 
LUẬT XUẤT BẢN 2012

   Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012, có Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Luật Xuất bản 2012.doc)Luật Xuất Bản 2012196 Kb
 
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012
   Bộ Luật Lao động 2012 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/06/2012, có Hiệu lực từ 01/05/2013.
Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (lUẬT LAO ĐỘNG 2012.doc)BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012572 Kb
 
LUẬT CÔNG ĐOÀN 2012

    Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012. Có Hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (LUẬT CÔNG ĐOÀN 2012.doc)Luật Công đoàn 2012103 Kb
 
Luật Phòng, chống tham nhũng 2005

    Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Có hiệu lực thi hành từ 01/06/2006.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Luật Phòng chống tham nhũng.DOC)Luật Phòng, chống tham nhũng 2005188 Kb
 


Trang 1 trong tổng số 3
free pokerfree poker
Phòng 408 nhà Hiệu bộ, Số điện thoại: 0223.874.842, Email: phongttpc@cdsonla.edu.vn
Flag Counter