TT Công tác Đ/G
KL KQTT kê giờ (2013-2014)

Thực hiện Quyết định số 378/QĐ-CĐSL ngày 5 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc thanh tra kết quả tổng hợp giờ lao động năm học 2013 - 2014.

Từ ngày 5 tháng 8 năm 2014 đến ngày 4 tháng 9 năm 2014, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo kế hoạch các nội dung: rà soát, đối chiếu, thẩm định việc kê khai định mức lao động của giảng viên; thanh tra toàn bộ hồ sơ kê khai khối lượng giờ lao động của các giảng viên năm học 2013-2014, đối chiếu với các quy định hiện hành của Nhà nước và nhà trường. Cụ thể Tổ thanh tra đã rà soát, thanh tra, đối chiếu hồ sơ, minh chứng các số liệu đã kê khai về giờ giảng dạy của giảng viên, giờ kiêm nhiệm; giờ ra đề, coi thi, chấm thi tốt nghiệp (đối với đào tạo chuyên nghiệp); giờ ra đề, coi thi, chấm thi học phần, tốt nghiệp (đối với  các lớp nghề); giờ nghiên cứu khoa học; giờ hoạt động chuyên môn và thực hiện các nhiệm vụ khác của tất cả các giảng viên toàn trường trong năm học 2013-2014. Kết quả thanh tra, cụ thể như sau:

(Nội dung cụ thể trong file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (KL TT ke gio 2013-2014.doc)KL KQTT ke gio (2013-2014)225 Kb
 
Kiểm tra công tác nội vụ năm 2013

    Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-SNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013; Kế hoạch số 38/KH-TTr ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Thanh tra sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013. Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng kế hoạch tự kiểm tra công tác nội vụ năm 2013....

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Ke_hoach_Tu_KT_cong_tac_noi_vu_2013.pdf)Ke_hoach_Tu_KT_cong_tac_noi_vu_201374 Kb
 


free pokerfree poker
Phòng 408 nhà Hiệu bộ, Số điện thoại: 0223.874.842, Email: phongttpc@cdsonla.edu.vn
Flag Counter