TT cấp phát VBCC
Thanh tra cấp phát văn bằng chứng chỉ năm 2013

I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: từ ngày 02 đến 05 tháng 7 năm 2013;

    + Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

   + Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút

- Địa điểm: Văn phòng Phòng Thanh tra-Pháp chế;

II. Nội dung:

1. Kiểm tra toàn bộ các thông tin về kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, học viên và các thông tin đã điền vào Bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp năm 2013

2. Tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Thủ tục quy trình Công nhận tốt nghiệp và cấp phát chứng chỉ, bằng tốt nghiệp trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đã được phê duyệt. Cụ thể:

- Kiểm tra các văn bản liên quan đến việc xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên năm 2013

- Rà soát, đối chiếu toàn bộ các thông tin đã điền trên Bằng tốt nghiệp với Sổ gốc cấp phát bằng tốt nghiệp

- Kiểm tra, đối chiếu loại tốt nghiệp ghi trên bằng với kết quả học tập ghi trên Bảng điểm toàn khóa của từng sinh viên

- Kiểm tra các văn bản liên quan đến lưu học sinh Lào được cử sang học tập tại trường Cao đẳng Sơn La khóa học 2010 - 2013 theo quy định

 

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (QD + KH - thanh tra VBCC 2013.doc)QD + KH - thanh tra VBCC 201357 Kb
 


free pokerfree poker
Phòng 408 nhà Hiệu bộ, Số điện thoại: 0223.874.842, Email: phongttpc@cdsonla.edu.vn
Flag Counter