TT Toàn diện
Danh mục các văn bản đơn vị cần cung cấp TT toàn diện

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-CĐSL ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng Sơn La về việc Thanh tra toàn diện các đơn vị năm học 2015 - 2016, phòng Thanh tra - Pháp chế thông báo tới các đơn vị liên quan Danh mục các văn bản đơn vị cần cung cấp. (Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (TB danh muc cac VB.doc)danh muc van ban55 Kb
 
Danh mục văn bản thanh tra toàn diện

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-CĐSL ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng Sơn La về việc Thanh tra toàn diện các đơn vị năm học 2015 - 2016, phòng Thanh tra - Pháp chế thông báo tới các đơn vị liên quan Danh mục các văn bản đơn vị cần cung cấp. (Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (TB danh muc cac VB sua.doc)Danh muc van ban don vi can cung cap -TT toan dien55 Kb
 
Thanh tra toàn diện năm học 2015-2016

Nhằm xem xét, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu với những quy định của các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định của nhà trường về công tác quản lý của đơn vị; về mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; về quy chế chuyên môn, quy chế thi, xét tốt nghiệp; việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; quy chế đánh giá, xếp loại viên chức, nhà giáo; việc thực hiện các quy định của nhà trường và nhiệm vụ công tác khác do nhà trường phân công; những quy định về các điều kiện khác đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo.......

Ngày 12/10/2015 Hiệu trưởng trường cao đẳng Sơn La đã phê duyệt và ban hành Quyết định, Kế hoạch về việc thanh tra toàn diện năm học 2015-2016.

Đơn vị là đối tượng thanh tra: Phòng Đào tạo, Phòng KHTC, Khoa SPXH, Khoa LLCT, Khoa Ngoại Ngữ

Thời gian thực hiện: Từ ngày 14/3/2016 đến 06/5/2016

................................................................

(Chi tiết cụ thể xem tệp đính kèm)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (KH TT toan dien 2015-2016.doc)KH TT toan dien 2015-201648 Kb
Download this file (QD TT Toan dien 2015-2016.doc)QD TT Toan dien 2015-201639 Kb
 
Kết luận thanh tra toàn diện năm học 2014-2015

Theo Báo cáo số 18/BC-ĐTT ngày 14/6/2014 về kết quả thanh tra toàn diện 05 đơn vị năm học 2014-2015, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La kết luận về kết quả Thanh tra toàn diện 05 đơn vị năm học 2014 - 2015.

(Nội dung cụ thể xem tập tin đính kèm)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (KL KQ TT toan dien 2014-2015.doc)KL KQ TT toan dien 2014-2015219 Kb
 
Danh mục văn ban đơn vị cần cung cấp

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-CĐSL ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng Sơn La về việc Thanh tra toàn diện các đơn vị năm học 2014 - 2015, phòng Thanh tra - Pháp chế thông báo tới các đơn vị liên quan Danh mục các văn bản đơn vị cần cung cấp.
(Nội dung chi tiết trong file đính kèm).

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (TB danh muc cac VB chuan.doc)Danh muc van ban don vi can cung cap59 Kb
 


Trang 1 trong tổng số 2
free pokerfree poker
Phòng 408 nhà Hiệu bộ, Số điện thoại: 0223.874.842, Email: phongttpc@cdsonla.edu.vn
Flag Counter