Thông báo
Mẫu biên bản kiểm tra nề nếp dạy và học năm học 2015-2016

Phòng Thanh tra pháp chế gửi các khoa mẫu biên bản kiểm tra nề nếp dạy học, mẫu được áp dụng từ ngày 30/9/2015

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Mau BB kiem tra ne nep DH 2015.doc)Mau BB kiem tra ne nep DH 201549 Kb
 
Điều lệ trường Cao đẳng mới có hiệu lực

Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT thay thế Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT về các nội dung quy  định  Điều lệ trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Có hiệu lực từ ngày 02/03/2015.

Thông tin chi tiết trong tệp đính kèm.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (01_2015_TT-BGDDT_264242.doc) Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT - Điều lệ trường cao đẳng236 Kb
 
VĂN BẢN MỚI: Quy định Chế độ làm việc đối với giảng viên (có hiệu lực từ 25/3/2015)

Thông tư  47/2014/TT-BGDĐT thay thế Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT về Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 
Mẫu biên bản kiểm tra nề nếp năm 2014

Phòng Thanh tra pháp chế gửi các khoa mẫu biên bản kiểm tra nề nếp dạy học, mẫu được áp dụng từ ngày 01/12/2014

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Mau BB kiem tra ne nep DH 2014.doc)Mau BB kiem tra ne nep DH 201456 Kb
 


Trang 1 trong tổng số 3
free pokerfree poker
Phòng 408 nhà Hiệu bộ, Số điện thoại: 0223.874.842, Email: phongttpc@cdsonla.edu.vn
Flag Counter