CƠ CẤU TỔ CHỨC

I.Sơ đồ cơ cấu tổ chức phòng

 

II.  Hồ sơ năng lực

 

1. Đỗ Tiến Dũng

1. Họ và tên: Đỗ Tiến Dũng

2. Ngày sinh: 01/12/1965

3. Chức vụ: Trưởng phòng

4. Liên lạc: - Điện thoại: 0912.475.288/ 01648.179.288

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5. Học vị: Thạc sĩ khoa học, chuyên ngành Toán Giải tích

6. Học hàm: Không

7. Chức danh: Giảng viên chính

8. Năm tham gia công tác: 6/1987

9. Các công trình đề tài và hướng nghiên cứu chính:

2. Lưu Thị Thơm

Luu_Thom

1. Họ và tên: LƯU THỊ THƠM

2. Ngày sinh: 20/02/1984

3. Chức vụ: Phó Trưởng phòng TTPC

4. Liên lạc: - Điện thoại: 0984.661.288

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5. Học vị: Thạc sĩ khoa học, chuyên ngành Lịch sử                       

6. Học hàm: Không

7. Chức danh: Giảng viên

8. Năm tham gia công tác: 2010

9. Các công trình đề tài và hướng nghiên cứu chính:

3. Trương Văn Minh

Truong_Minh

1. Họ và tên: TRƯƠNG VĂN MINH

2. Ngày sinh: 06/8/1976

3. Chức vụ: Cán bộ phòng

4. Liên lạc: - Điện thoại: 0977.544.028

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5. Học vị: Cao học, chuyên ngành Pháp luật kinh tế        

6. Học hàm: Không

7. Chức danh: Giảng viên

8. Năm tham gia công tác: 2010

9. Các công trình đề tài và hướng nghiên cứu chính:

4. Lê Văn Đà

1. Họ và tên: Lê Văn Đà

2. Ngày sinh: 20/10/1959

3. Chức vụ: Cán bộ phòng

4. Liên lạc: - Điện thoại: 0974.647.204

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5. Học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý giáo dục

6. Học hàm: Không

7. Chức danh: Giảng viên

8. Năm tham gia công tác: 1983

9. Các công trình đề tài và hướng nghiên cứu chính:

 

5. Vũ Việt Dũng


1. Họ và tên: Vũ Việt Dũng

2. Ngày sinh: 25/4/1985

3. Chức vụ: Cán bộ phòng

4. Liên lạc: - Điện thoại:0985.692.003

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5. Học vị: Thạc sỹ, chuyên ngành Hóa lý và hóa lý thuyết     

6. Học hàm: Không

7. Chức danh: Giảng viên

8. Năm tham gia công tác: 2010

9. Các công trình đề tài và hướng nghiên cứu chính:

 

6. Hoàng Văn Quỳnh

1. Họ và tên: Hoàng Văn Quỳnh

2. Ngày sinh: 09/02/1985

3. Chức vụ: Cán bộ phòng

4. Liên lạc: - Điện thoại: 0975.422.494

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5. Học vị: Thạc sỹ chuyên ngành khoa học máy tính        

6. Học hàm: Không

7. Chức danh: Giảng viên

8. Năm tham gia công tác: 2009

9. Các công trình đề tài và hướng nghiên cứu chính:

 
free pokerfree poker
Phòng 408 nhà Hiệu bộ, Số điện thoại: 0223.874.842, Email: phongttpc@cdsonla.edu.vn
Flag Counter