Điều lệ trường Cao đẳng mới có hiệu lực

Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT thay thế Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT về các nội dung quy  định  Điều lệ trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Có hiệu lực từ ngày 02/03/2015.

Thông tin chi tiết trong tệp đính kèm.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (01_2015_TT-BGDDT_264242.doc) Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT - Điều lệ trường cao đẳng236 Kb
 
free pokerfree poker
Phòng 408 nhà Hiệu bộ, Số điện thoại: 0223.874.842, Email: phongttpc@cdsonla.edu.vn
Flag Counter