VĂN BẢN MỚI: Quy định Chế độ làm việc đối với giảng viên (có hiệu lực từ 25/3/2015)

Thông tư  47/2014/TT-BGDĐT thay thế Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT về Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 
free pokerfree poker
Phòng 408 nhà Hiệu bộ, Số điện thoại: 0223.874.842, Email: phongttpc@cdsonla.edu.vn
Flag Counter