Luật Giáo dục Đại học

    Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

    Luật Giáo dục Đại học đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012.

    Luật Giáo dục đại học bao gồm 12 chương và 73 điều. Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013

..... (xem thêm tập đính kèm)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Luat GD Dai hoc so 08_2012_QH13.doc)Luật Giáo dục Đại học205 Kb
 
10 MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG TRONG NĂM HỌC 2012-2013

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG

SƠN LA TRONG NĂM HỌC 2012-2013

1. Chương trình các ngành học, hàng năm được xem xét cải tiến phù hợp với yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Vòng đời của chương trình đào tạo không quá 3 năm.

 

2. 100% các môn học/học phần có đề cương chi tiết được phê duyệt và phổ biến trước khi giảng tối thiểu là 3 ngày.
Đọc thêm...
 
THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG CĐ SƠN LA NĂM 2012

   Trường Cao đẳng Sơn La ban hành thông tin Tuyển sinh năm 2012, bao gồm: tên nghành, mã nghành đào tạo, hệ đào tạo, hồ sơ, thời hạn đăng ký, khối thi,...

   Thông tin chi tiết có trong tệp đính kèm.

 
QUY ĐỊNH CHUẨN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (CÓ HIỆU LỰC 20/3/2012)

Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 5/3/2012, có hiệu lực từ 20/3/2012.

(Thông tin chi tiết truy cập trong tệp đính kèm)


Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (08TT2012.doc)Thông tư số 08/2012139 Kb
 


Trang 17 trong tổng số 17
free pokerfree poker
Phòng 408 nhà Hiệu bộ, Số điện thoại: 0223.874.842, Email: phongttpc@cdsonla.edu.vn
Flag Counter