Thanh tra thi học kỳ 2, khối CĐ K49 năm học 2014-2015

Ngày 07/5/2015 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La ban hành quyết định thanh tra thi  học phần lần 1, học kỳ 2, năm học 2014-2015 khối cao đẳng K49.

Thời gian thực hiện: 7h300 từ ngày 13/5/2014 đến hết kỳ thi

(Nội dung cụ thể xem file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (TT ki thi lan 1_CD 49.doc)TT ki thi lan 1_CD 4973 Kb
 
Luật Giáo dục nghề nghiệp

Có hiệu lực từ ngày 01/7/2015

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng; doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (74_2014_QH13_259733.doc)Luat Giao duc nghe nghiep225 Kb
 
Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT - Quy chế đào tạo trung cấp

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2014. Thông tư này thay thế Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và Thông tư số 46/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (22_2014_TT-BGDDT_238804.doc)22_2014_TT-BGDDT_238804191 Kb
 
Điều lệ trường Cao đẳng mới có hiệu lực

Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT thay thế Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT về các nội dung quy  định  Điều lệ trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Có hiệu lực từ ngày 02/03/2015.

Thông tin chi tiết trong tệp đính kèm.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (01_2015_TT-BGDDT_264242.doc) Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT - Điều lệ trường cao đẳng236 Kb
 


Trang 6 trong tổng số 17
free pokerfree poker
Phòng 408 nhà Hiệu bộ, Số điện thoại: 0223.874.842, Email: phongttpc@cdsonla.edu.vn
Flag Counter