Báo cáo kiểm tra nề nếp tháng 6/2015

Thực hiện công việc kiểm tra nề nếp dạy và học thường xuyên và theo chỉ đạo của Hiệu trưởng, phòng TT-PC phối hợp với các đơn vị đã tiến hành kiểm tra nề nếp dạy và học trong toàn trường. Qua việc tổ chức triển khai kiểm tra nề nếp dạy và học từ ngày 01/06/2015 đến ngày 30/06/2015, Phòng TT-PC báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

(cụ thể xem tệp đính kèm)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Bao cao kiem tra ne nep thang 6-2015.doc)Bao cao kiem tra ne nep thang 6-201572 Kb
 
Thanh tra thi cuối khóa khối TC K49B, K50A năm 2015

Ngày 05/6/2015 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La ban hành quyết định thanh tra thi  cuối khóa năm 2015 khối trung cấp K49B, K50A

Thời gian thực hiện: 07h30 từ ngày 10/6/2015 đến hết kỳ thi

(Nội dung cụ thể xem file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (TT ki thi cuoi khoa_TC 49B, 50A.doc)TT ki thi cuoi khoa_TC 49B, 50A73 Kb
 
Thanh tra thi học kỳ 2, khối TC K50B, K51A, K51B năm học 2014-2015

Ngày 05/6/2015 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La ban hành quyết định thanh tra thi  học phần lần 1, học kỳ 2, năm học 2014-2015 khối trung cấp K50B, K51A, K51B

Thời gian thực hiện: 13h45 từ ngày 08/6/2015 đến hết kỳ thi

(Nội dung cụ thể xem file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (TT ki thi lan 1TC 50A,51A, 51B.doc)TT ki thi lan 1TC 50A,51A, 51B75 Kb
 
Thanh tra thi học kỳ 2, khối CĐ K50 năm học 2014-2015

Ngày 05/6/2015 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La ban hành quyết định thanh tra thi  học phần lần 1, học kỳ 2, năm học 2014-2015 khối cao đẳng K50.

Thời gian thực hiện: 14h00 từ ngày 08/6/2015 đến hết kỳ thi

(Nội dung cụ thể xem file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (TT ki thi lan 1_CD 50.doc)TT ki thi lan 1_CD 5074 Kb
 


Trang 5 trong tổng số 17
free pokerfree poker
Phòng 408 nhà Hiệu bộ, Số điện thoại: 0223.874.842, Email: phongttpc@cdsonla.edu.vn
Flag Counter