Lich du gio dot 1 (2016-2017)

Thực hiện KH số 122/KH-CĐSL ngày 29/8/2016 về việc thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo năm học 2016-2017, phòng TT-PC xây dựng lịch dự giờ đợt 1 gửi tới các đơn vị liên quan (nội dung cụ thể trong file đinh kèm)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (LICH DG ĐOT 1 (2016-2017).doc)Lich du gio dot 1 (2016-2017)68 Kb
 
Lichh dự giờ (điều chỉnh)

Do Lịch thực tập của sinh viên có sự thay đổi (kết thúc sớm hơn 2 tuần so với dự kiến ban đầu) nên phòng TTPC điều chỉnh Lịch dự giờ thanh tra HĐSPNG đợt 2 cho phù hợp (Nội dung chi tiết xem file đính kèm).

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (LICH DG ĐOT 2 (2015-2016) phong.doc)Lich du gio TTHDNG dot 2104 Kb
 
Danh mục các văn bản đơn vị cần cung cấp TT toàn diện

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-CĐSL ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng Sơn La về việc Thanh tra toàn diện các đơn vị năm học 2015 - 2016, phòng Thanh tra - Pháp chế thông báo tới các đơn vị liên quan Danh mục các văn bản đơn vị cần cung cấp. (Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (TB danh muc cac VB.doc)danh muc van ban55 Kb
 
Thanh tra toàn diện năm học 2015-2016

Nhằm xem xét, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu với những quy định của các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định của nhà trường về công tác quản lý của đơn vị; về mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; về quy chế chuyên môn, quy chế thi, xét tốt nghiệp; việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; quy chế đánh giá, xếp loại viên chức, nhà giáo; việc thực hiện các quy định của nhà trường và nhiệm vụ công tác khác do nhà trường phân công; những quy định về các điều kiện khác đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo.......

Ngày 12/10/2015 Hiệu trưởng trường cao đẳng Sơn La đã phê duyệt và ban hành Quyết định, Kế hoạch về việc thanh tra toàn diện năm học 2015-2016.

Đơn vị là đối tượng thanh tra: Phòng Đào tạo, Phòng KHTC, Khoa SPXH, Khoa LLCT, Khoa Ngoại Ngữ

Thời gian thực hiện: Từ ngày 14/3/2016 đến 06/5/2016

................................................................

(Chi tiết cụ thể xem tệp đính kèm)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (KH TT toan dien 2015-2016.doc)KH TT toan dien 2015-201648 Kb
Download this file (QD TT Toan dien 2015-2016.doc)QD TT Toan dien 2015-201639 Kb
 


Trang 1 trong tổng số 17
free pokerfree poker
Phòng 408 nhà Hiệu bộ, Số điện thoại: 0223.874.842, Email: phongttpc@cdsonla.edu.vn
Flag Counter