cơ sơ vật chất

Cơ sở vật chất

     Trung tâm Ngoại ngữ được nhà trường giao  1 phòng làm việc 301 đặt tại nhà Hiệu bộ trường Cao đẳng,nhằm đào tạo ngoại ngữ và cấp chứng chỉ tiếng Anh A, B, C cho các cán bộ ở các sở ban ngành trong toàn tỉnh, cho học sinh, sinh viên trong và ngoài trường
   1.    Máy in Laser LBP 1210
   2.    Máy vi tính  FPT ELEAD
   3.    Máy vi tính giáo viên ML 350

   4.   2 bàn làm việc

   5.   6 nghế Xuân Hòa

   6. 1 nghế xoay

   7. 1 bàn máy tính

 
Đang trực tuyến
Hiện có 74 khách Trực tuyến