1. Ông: Trần Quốc Khánh  - Trưởng phòng

- Quản lý cơ sở vật chất, mua sắm VPP, trang thiết bị, đảm bảo điều kiện làm việc phục vụ hoạt động

- Quản lý phục vụ nhà khách sạch sẽ đảm bảo an ninh trật tự

- Quản lý việc phục vụ phòng làm việc của BGH Theo dõi, đặt, thanh toán tiền hoa, quà cho các cuộc hội thảo, hội nghị và đặt phòng nghỉ cho các đoàn khách

- Xây dựng các báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường

- Soạn thảo các văn bản quy trình, quy phạm thuộc lĩnh vực được phân công

- Tổng hợp kết quả thi đua quý và thi đua năm học trình HĐTĐKH các cấp

- Theo dõi, xây dựng kế hoạch tiếp khách và tiếp khách

- Tổ chức chỉ đạo việc lễ tân, khánh tiết, trang trí và phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo các điều kiện Đón, tiếp khách trong và ngoài nước đến trường công tác, hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng

- Thực hiện các công việc hiếu, hỷ, công tác xã hội và các cuộc thăm viếng trong và ngoài trường

- Tổng hợp xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của trường

- Làm thư ký ghi biên bản trong các cuộc họp do BGH chủ trì

- Duy trì vận hành ISO tại đơn vị

Đọc thêm...

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

NĂM HỌC 2013 VÀ 2014

   

  1. 100% các phiếu yêu cầu đối với Ban Giám hiệu, các đơn vị, cá nhân CBVC, HSSV được tiếp nhận, tổng hợp và báo cáo đúng hạn.
  2. 100% các báo cáo của nhà trường thuộc trách nhiệm của phòng được lập và tổng hợp đúng hạn.
  3. 100% các văn bản đi/đến và tài liệu lưu trữ được xử lý kịp thời,  đúng quy trình, quy định.
  4. Thực hiện đúng quy trình, quy định về công tác Thi đua - Khen thưởng; không có trường hợp vi phạm công tác TĐ - KT.
  5. 100% đề xuất của các đơn vị về sửa chữa phương tiện, thiết bị và mua sắm tài sản, vật tư, văn phòng phẩm thuộc trách nhiệm của phòng quản lý được giải quyết đúng quy định.
  6. 100% các chuyến công tác có sử dụng ô tô của nhà trường, khi xe ra khỏi cơ quan có lệnh điều xe, nhật trình của lái xe theo quy định.
  7. Mức hài lòng của CBVC và HSSV về các hoạt động của phòng là 80%.
  8. 100% CBVC trong Phòng đọc, hiểu và áp dụng QMS ISO 9001:2008 liên quan đến công việc của Phòng (đã được phê duyệt và công bố vận hành).

(Trích Mục tiêu chất lượng phòng THHC điều khoản QMS ISO MT/5.4.1/P.THHC)

(Duong Administration)

Họ và tên: NGUYỄN HỮU CHÍ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng, Thư ký Ban ISO

Ngày sinh: 20.11.1977

Học vị: Cử nhân

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Học hàm: Không

Năm tham gia công tác: 1999

Nghiệp vụ chuyên môn khác: Sư phạm nghề; PP giáo dục đại học; Dạy học điện tử bậc Đại học, cao đẳng (E-Learning)

Điện thoại liên hệ: 

Cơ quan: 0223.874.298 - Nhà riêng: 0223.874.360 - Di động: 0912.148.636 - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG DƯỠNG

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Ngày sinh: 23.09.1981

Học vị: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Cử nhân Hành chính học, Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Học hàm: Không

Năm tham gia công tác: 2009

Nghiệp vụ chuyên môn khác: Sư phạm nghề; PP giáo dục đại học;

Công trình, đề tài, hướng nghiên cứu: Đề tài cấp trường gồm: 

1. Hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ học sinh sinh viên trường Cao đẳng Sơn La - Thực trạng và giải pháp.

2. Vận dụng kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí đa phương tiện vào việc viết tin bài trên website các đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Sơn La.

3. Kinh nghiệm quản lý và xây dựng giao diện website các đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Sơn La.

4. Hướng dẫn quản lý và đăng tải thông tin trên website các đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Sơn La.

Điện thoại liên hệ: 

Cơ quan: 0223.874.298 - Nhà riêng: không dùng

Di động: 0945.954.689 - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đọc thêm...

a. Chức năng: 

Phòng Tổng hợp - Hành chính trường Cao đẳng Sơn La là phòng thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác  tổng hợp, hành chính.

b. Nhiệm vụ: 

 

- Tổng hợp thông tin trong toàn trường, đảm bảo phản ánh thường xuyên, kịp thời, chính xác tình hình thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của trường; đôn đóc các đơn vị trong nhà trường thực hiện các kế hoạch công tác, nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

Đọc thêm...

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG TỔNG HỢP HÀNH CHÍNH


(Duong Administration)

Phòng Tổng hợp - Hành chính trường Cao đẳng Sơn La

Tổ 2 - P. Chiềng Sinh - Tp. Sơn La - Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 0223.874.298 - Fax: 0223.774.191

Cán bộ phụ trách: Thạc sỹ Nguyễn Đăng Dưỡng - Mobile: 0945.954.689 - Email: Baicachienthang@gmail.com

Flag Counter